logo yeni

calisanlar2 copy

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (4-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yildiz teknik uniYıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin

(B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) bendine göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

POZİSYON

KİŞİ SAYISI

NİTELİK

2020/1

BÜRO PERSONELİ

2

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Maliye, İktisat veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

Microsoft Office Programlarını (Word, Excel,

PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak.

2020/2

BÜRO PERSONELİ

1

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren İstatistik veya Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak. Microsoft Office Programlarını (Word, Excel,

PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak.

2020/3

BÜRO PERSONELİ

1

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin birinden mezun olmak.

Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak.

2020/4

AVUKAT

1

Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak.

1.BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak,
b) Başvurulan pozisyon için istenen bölümlerin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olmak,
d) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç tek taraflı sözleşme feshi yapmamış olmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
f) Görevini yapmasını engel sağlık sorunu bulunmamak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve SÜRESİ

Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad, başvurulan pozisyon ve ilan no bilgilerini mutlaka yazmalıdır.

Birden fazla pozisyon için başvuru yapacak adaylar başvurulacak her bir pozisyon için başvurularını ayrı hazırlamalı ve ayrı bir zarf olarak sunmalıdır.
Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.
Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde 08:30-12:00/13:00-16:30 saatleri arasında yapılmalıdır.

3.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı

www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

2

Mezuniyet Belgeleri

E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter onaylı suretleri.

Yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesi veya noter onaylı

suretleri.

3

KPSS Sonuç Belgesi

Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması

gerekmektedir.

4

Avukatlık Ruhsatnamesi

Aslı veya noter onaylı sureti.

 

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanılması halinde, öğrenime ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

5. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı
Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi
34220 Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0212 3832260
İlanen duyurulur. 1889/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.