logo yeni

calisanlar2 copy

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yildiz teknik uniYıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular 02/03/2020-18/03/2020 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (2 Kişi, 3 Katına Kadar)
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak
a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (Beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.
b) .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak.
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak
ç) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.
d) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak
e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,
f) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak
g) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak
ğ) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak;
test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak
h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak
ı) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak
i) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak
j) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.
k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
m) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak
n) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak
o) Web socket ile uygulama geliştirmiş olmak.
2. Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
a) MCSA: Programming in C#
b) MCP: Microsoft Certified Professional
c) MCSA: Web Applications sertifikası
d) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası
e) MCSD: App Builder sertifikası
f) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification
g) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification
h) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification
i) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer
j) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer
k) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer
l) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer
m) Oracle Certifıed Expert Java EE Web Services Developer
n) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect
o) Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda deneyimli ...
p) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek
B.2. Sistem Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:
a) En az 2.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
c) Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
d) File server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,
e) Microsoft Hyper-V veya VMware, KVM, OVirt sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
f) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip
olmak,
g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
h) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
i) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
j) Veri depolama sistemleri (EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
k) Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,
l) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
m) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
2. Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,
b) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası,
c) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,
d) MCITP: Server Administrator sertifikası.
e) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası
f) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası
g) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi
h) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
i) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux
j) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)
k) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak
l) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 8 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak
m) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak
n) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak
o) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak
B.3. Uygulama Geliştirme Uzmanı (2 Kişi, 2 Katına Kadar)
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak
a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak.
b) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak
c) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak
d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,
e) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak
f) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak
g) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak
h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak
i) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak
j) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak
k) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.
l) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
m) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
2. Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
a) MCSA: Programming in C#
b) MCP: Microsoft Certified Professional
c) MCSA: Web Applications sertifikası
d) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası
e) MCSD: App Builder sertifikası
f) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification
g) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification
h) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification
i) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer
j) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer
k) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer
l) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer
m) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer
n) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect
o) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak
p) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ

Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini mutlaka yazmalıdır.
Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilan başvuru süresi içinde yapılması gerekmektedir.
Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde 08:30-12:00/13:00-16:30 saatleri arasında yapılmalıdır.
1
Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.
2
Özgeçmiş
Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan bilgi ve tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
3
Mezuniyet
Belgeleri
E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter onaylı suretleri.
Yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesi veya noter onaylı suretleri.
4
KPSS Sonuç Belgesi
Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.
5
Yabancı Dil Belgesi
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge. Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.
6
Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge
Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.
7
Mesleki Tecrübe Sürelerini Gösteren Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

8
Mesleki
Tecrübenin Bilişim Personeli Olarak Geçtiğini Gösteren Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
9
Sertifikalar
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.
Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “B.ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHÎ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9. SÖZLEŞME ÜCRETLERİNo

Alınacak

Personel

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)*

1

2

20

Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı

3

21.381,12-TL

2

1

10

Sistem Uzmanı

2

14.254,08-TL

3

2

20

Uygulama Geliştirme Uzmanı

2

14.254,08-TL

Top

5

50

 

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Ek Hizmet Binası Esenler / İSTANBUL Telefon: 0212 3832260
Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İlanen duyurulur. 1801/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.