logo yeni

calisanlar2 copy

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

turk alman uniTÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği biriminde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2018 KPSSP3 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 1 (bir) adet “Tam Zamanlı Avukat” Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A. Genel Şartlar:

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
c. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
d. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
e. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren geçmesi gereken bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
g) KPSS (B) grubu KPSS P3 puan türünden puanı bulunmak.
g) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
B. Özel Şartlar:
a. Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden puanı olmak.
b. Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
c. Baro kayıt belgesine sahip olmak,
d. Avukatlık staj süresi hariç en az (3) üç yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek.
e. Hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak.
f. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Formu (form için tıklayınız.)
2. 2018 Yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
6. SGK Hizmet Dökümü
7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9. Özgeçmiş
10. Fotoğraf (2 Adet)
11. Avukatlık ruhsatı, baro kayıt belgesi ve staj bitirme belgesinin aslı veya noter onaylısı
12. Yabancı ülkelerde bulunan okullardan mezun olanların diploması ile birlikte YÖK onaylı denklik belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Adaylar (www.tau.edu.tr) web adresinde bulunan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ : 02/03/2020 - 16/03/2020
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.tau.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. 2018 KPSS P3 puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin: Tel: 0216 333 00 00 (3563-3565) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.