logo yeni

calisanlar2 copy

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (28-2-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

gaziantep islam bilim uniGaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın, programcı kadrosu için ise yönetmeliğin ek 2'nci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri, saati ve şekli ilan tarihi bitiminden sonra internet sayfamızda duyurulacaktır.

 

UNVANI

BİRİMİ

ADET

KPSS

PUAN

TÜRÜ

AÇIKLAMALAR

Kütüphaneci

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

1

KPSS P3

Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon ve enformasyon bölümlerinin birisinden mezun olmak.

Büro

Personeli

Genel

Sekreterlik

2

KPSS P93

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro

Personeli

Genel

Sekreterlik

1

KPSS P93

Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Microsoft Office excel, Microsoft Office Access, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynaklan Yönetimi ve Muhasebe ile ilgili sertifikaları olmak.

Programcı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1

KPSS P3

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce puanına sahip olmak. Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Destek

Personeli

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1

KPSS P94

Lise mezunu olup, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve benzeri engeli bulunmamak.

Mühendis

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1

KPSS P3

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Sertifikası, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitim Sertifikası ve İdecad Versiyon 10 Tanıtım Sertifikalarına sahip olmak.

Mimar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1

KPSS P3

Fakültelerin Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, EKB Uzmanı belgesi, Proje Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kamu İhale Mevzuatı sertifikaları olmak. Yabancı Dil sınavlarının birinde en az 50 (Elli) puan almış olmak.

Tekniker

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1

KPSS P93

Elektrik Bölümü önlisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Teknisyen

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1

KPSS P94

Ortaöğretim programlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla alanında Devlet kurumlarında 7 (yedi) yıl çalışmış olmak. Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer ateşçisi belgesi ve Isıtma ve Sıhhi Tesisat Usta Öğreticilik Belgesi olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 - Belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
6 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
7 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi resmi internet sayfası www.gibtu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2 - Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve istenilen belgelerin asılları veya onaylı suretleri değerlendirilecektir.
4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5 - 1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçlan www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların http://www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.gibtu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
1710/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.