logo yeni

calisanlar2 copy

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (13-2-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

orman genelTarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ALINACAK (SÖZLEŞMELİ) PİLOT VE MAKİNİST İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a. Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde “1 (Bir) Sözleşmeli Pilot ve 1 (Bir) Uçak Bakım Kontrol Makinisti” alınacaktır.
b. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
c. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.
d. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
e. Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Genel Şartlar
(1) Türk vatandaşı olmak.
(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
(4) Askerlik hizmetini yapmış olmak.
(5) Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek.
(6) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak.
(7) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.
b. Özel Şartlar
(1) Teknik Özellikler (1 X Sözleşmeli Pilot)
(a) Minimum 3000 saat helikopter uçuşu ve CPL (H) IR FI lisansına sahip olmak. (tercihen S70 tip intibaklı olmak)
(b) Geçerli ICAO CLASS 1 sağlık raporuna sahip olmak.
(c) Minimum ICAO Level 4 yeterlilik belgesine sahip olmak.
(d) Tercihen ATPL (A) IR lisansına sahip olmak.
(e) 60 yaşından gün almamış olmak.
(2) Teknik Özellikler (1 X Uçak Bakım Kontrol Makinisti)
(a) İş jeti uçaklarında en az 5 yıllık bakım makinistliği tecrübesine sahip olmak (tercihen Citation serisi uçaklarda çalışmış olmak).
(b) Tercihen Bakım Kalite Güvence pozisyonunda eğitimli ve tecrübeli olmak,
(c) Asgari orta seviyede İngilizce bilmek.
(d) SHGM Uçucu Teknisyen Sağlık Raporuna sahip olmak.
(e) 55 yaşından gün almamış olmak.

3. İSTENİLEN BELGELER

a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu".
b. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği.
c. Adli sicil beyanı.
d. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf.
e. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri.
f. Yabancı dil yeterlilik belgeleri. (level notu lisansa işli ise ilave belge aranmaz)
g. Sağlık sertifikası.
Pilot Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);
a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”.
b. Pilot lisansı.
c. Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi.

4. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA (Tel:0 312 296 41 24)” adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 17.02.2020 tarihi saat 09.00’da başlayıp 21.02.2020 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5. MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 02/03/2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda) yapılacaktır.
b. Mülakatta adaylar;
(1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
(3) Genel yetenek ve genel kültürü,
(4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek mülakat gerçekleştirilecektir.

6. DEĞERLENDİRME

Mülakat sonrasında nihai sonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

7. SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla 5 iş günü içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İLAN OLUNUR.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.