logo yeni

calisanlar2 copy

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (25-12-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

sakarya uniSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN

SIRA

NO

UNVANI

SAYISI

ÖĞRENİM

DURUMU

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ÇALIŞTIRILACAK

BİRİM

ARANAN NİTELİKLER

2019/01

Büro Personeli

1

Lisans

P3

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Alanında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

2019/02

Büro Personeli

1

Lisans

P3

Döner Sermaye İşletmesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak, belgelendirmek şartıyla muhasebe alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak

2019/03

Büro Personeli

1

Lisans

P3

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

İnşaat Mühendisliği ya da Yapı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, alanında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

2019/04

Büro Personeli

1

Lisans

P3

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Matematik bölümü lisans mezunu olmak, veri iletimi ve bilgisayar ağları konularında bilgi sahibi olduğunu belgelendirmek, eğitim kurumlarında en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak

2019/05

Mühendis

1

Lisans

P3

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Elektrik Mühendisliği alanında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

2019/06

Tekniker

1

Lisans

P3

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans mezunu olmak, ASP. NET yazılım sertifikasına sahip olmak, alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak

2019/07

Teknisyen

1

Ön Lisans

P93

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Elektrik bölümü ön lisans mezunu olmak, PLC , Solidworks ve Catia programlama sertifikalarına sahip olmak, alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak

2019/08

Destek Personeli

1

Ön Lisans

P93

Rektörlük

Otobüs kaptanlığı ön lisans mezunu olmak Şoför olarak en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası www.personel.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.personel.subu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.personel.subu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.personel.subu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.