TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI (25-11-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

tarim ormanT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
1
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1- CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1) .NET C# ve ASP.NET MVC konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
2) Web API konusunda deneyimli olmak,
3) WCF, SOAP, RESTFUL gibi web servis teknolojilerine hâkim olmak,
4) Uygulama sunucuları yönetimi, IIS ve Apache konusunda deneyim sahibi olmak,
5) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
6) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Ajax gibi web teknolojilerine hâkim ve bu alanlarda deneyimli olmak,
7) Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
8) ESRI ve Dojo javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
9) Angular platformu hakkında bilgi sahibi olmak,
10) Oracle Spatial ve/veya PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,
11) ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
12) OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini kullanarak geliştirme yapmış olmak,
13) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
14) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,
15) Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
16) Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek,
17) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
18) Mikroservis gibi teknolojilere hakim olmak ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
19) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
20) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
2
21) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
2- YAZILIM UZMANI (2 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
1) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2) Tasarım desenlerine (design patterns) etkin olarak kullanabilmek,
3) Entity Framework, LINQ konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak,
4) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,
5) İyi derece PHP bilgisine sahip olmak,
6) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
7) MS SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
8) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
9) Web servisleri, SOAP, REST, WCF, Mikroservis gibi teknolojilere hakim olmak ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
10) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
11) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
12) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
13) UML tecrübesine sahip olmak,
14) Linux ortamında çalışabilecek,
15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
3- KIDEMLİ WEB YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde web yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
3
3) Kullanıcı sayısı 10.000’den (on bin) fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 1 (bir) adet projede görev almış olduğunu belgelemek,
4) Web yazılım geliştirme, ara yüz tasarımı, mobil uygulama konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili port folyo ile sunabilmek,
5) JQuery, AJAX, HTML5, CSS 3.0, Javascript, Angular JS gibi web teknolojilerine hakim ve uygulama seviyesinde uzman olmak,
6) C#, Asp.Net MVC ve Entity Framework konusunda ileri derecede bilgi sahibi olmak,
7) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, AngularJS, VueJS, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) kütüphanelerinin güvenli kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) IOS (Objective-C, Swift), Android (Java, Kotlin) konusunda bilgi sahibi olmak,
9) Yazılım yaşam döngüsü, güvenli yazılım, kalite, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
10) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve kullanıcı ara yüzü (User Interface) tasarım prensipleri ve tasarım trendleri konusunda dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,
11) Mobil uygulama geliştirme konusunda backend ve client tarafında görev alabilecek bilgiye sahip olmak,
12) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu (CrossBrowser), Responsive çözümler konusunda deneyim sahibi, uygulama seviyesinde uzman olmak,
13) Dreamweaver, Photoshop, Adobe Illustrator, Flash vb. grafik tasarım programlarını kullanabilmek,
14) Nesne tabanlı analiz, mobil tasarım, tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerini uygulama konusunda uzman olmak,
15) T-SQL, SQL, PostgreSQL, Oracle veritabanlarından en az birinde veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı konusuna hakim olmak,
16) OpenMap vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17) Versiyonlama araçlarının (SVN, CVS, TFS, GIT vb.) en az birinin yöneticiliğini yapmış olmak, bu ürünlerin kurulum ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almış olmak,
18) Zaman yönetimi konusunda başarılı, verilen işi taahhüt ettiği sürede bitirebilme, belgeleme ve düzenli raporlamaya önem verme, ekip bilinciyle çalışabilme niteliklerine sahip olmak,
19) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) sertifikalarına sahip olmak,
4
20) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
4- KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) En az 10 (on) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 10.000 (on bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
2) Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,
3) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak,
4) Kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak,
5) Cisco Certified Network Professional (CCNP) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
6) Fortinet NSE4 Network Security Professional setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
7) Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
8) Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
9) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
11) Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak,
12) IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına hakim olmak,
5
13) Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
14) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
15) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
16) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
17) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
18) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,
19) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,
20) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
5- AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
1) En az 5 (beş) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
2) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
6) Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,
7) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
9) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
6
10) Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
11) RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak,
12) Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak,
13) Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi sahibi olmak,
14) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
6- SİSTEM UZMANI (2 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
1) En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
2) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 (yüz) disk (üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
3) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS,DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
4) VB, VMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi sahibi olmak,
6) Disaster Recovry Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,
7) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
8) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak,
9) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
10) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
11) Replication ve Backup konularında (Veeam veya DPM ) bilgi sahibi olmak,
12) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,
13) Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
7
14) Microsoft Orchestrator 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
15) MCSA: Windows Server 2016 sertifikasına sahip olmak,
16) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
7- KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) En az 2 (iki) etki alanı sunucusu olan ve/veya istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
2) En az 100 (yüz) disk ve üzeri SAN sistemlerinde 10 (on) yıl çalışmış olmak,
3) Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy, Microsoft System Center ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
4) Microsoft Lync 2013 kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
5) Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,
6) VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
7) Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir,
8) Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
9) Blue Coat Reporter, Blue Coat CAS, Blue Coat MC konularında bilgi sahibi olmak,
10) Vmware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında deneyim sahibi olmak,
11) VCP6.5-DCV sertifikasına sahip olmak,
12) Depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13) Linux İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
14) Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
15) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
16) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
8
17) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
18) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
19) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
20) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
21) Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
22) Microsoft Orchestrator 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
23) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Başvurular; 25.11.2019 - 09.12.2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim- orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru için gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
9
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. İlan edilen pozisyonlar arasında 10 (on) soru ortak olacaktır. Ortak sorular, güncel bilişim konularını kapsayacaktır.
Sınav saati ve yeri yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB sitesinde ilan edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere 3 (üç) iş günü içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar puan sıralamasına göre https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB adresinde ilan 9 (dokuz) asil, 9 (dokuz) yedek aday kazanan olarak ilan edilecektir.
Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edildiği tarihten başlamak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 3 (üç) iş günü içinde yapılacak olup, sınav komisyonu tarafından ve ilgili üniversite kurum veya kuruluş tarafından değerlendirilecektir.
Yazılı sınavda puanların eşit olması halinde; mesleki tecrübe süresinin fazla olmasına, mesleki tecrübe süresinin eşit olması durumunda ise üniversite mezuniyet tarihinin daha yeni olanına bakılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonuçları https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB sitelerinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir. (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.)
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.