logo yeni

calisanlar2 copy

ERDEK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (7-9-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen | (BİR) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÜNVANI ADETİ | SINIFI EĞİTİM DURUMU
AVUKAT 1 AH 4 YILLIK LİSANS MEZUNU

Giriş Sınavı ve Tarihi : Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;
Sözlü sınav tarihi: 12/09/2019 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.
Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları : 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlar
2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi - bulunmamak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvuru Şekli :

Adayların 06/09/2019-11/09/2019 tarihleri arasında saat 16:00'ya kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Müracaat esnasında doldurulacaktır)
4- Sağlık Raporu (Heyet raporu şartı bulunmamaktadır)
5- 2 Adet vesikalık resim.
6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge
7- Adli Sicil Belgesi
8- İkametgâh Belgesi
Hasi Belet Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 12/09/2019 Saat : 10:00
Yer : Erdek Belediye Meclis Toplantı Salonu

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.