ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5000 PERSONEL ALIM İLANLARINDA DÜZELTME İLANI (31-8-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

orman genelTarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN İLANLARDA DÜZELTME İLANI

29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ve 29 Ağustos 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adresinde yer alan Sözleşmeli Personel Alım İlanı, Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alımı İlanı ve Sözleşmeli Personel (Orman Muhafaza Memuru) Alımı İlanında aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI ile ilgili olarak;

- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan:
“2-Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,” şartı kaldırılmıştır.
- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan:
“3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,” şartına “-Cinsiyeti erkek olmak” şartı eklenmiştir.
- İlanda Ek-2 Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı İçin Mezuniyet Durumlarına Göre Tercih Yapılacak İlleri ve Sayıları Gösterir Liste’de yer alan pozisyonlar il bazında düzenlenmiş olup sehven
“Adapazarı” olarak yazılan İlçe “Sakarya” İli olarak düzeltilmiştir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI İLANI ile ilgili olarak;

- İlanın “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan: “b)Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,” şartı kaldırılmıştır.
- İlanda Ek-1 Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi ) Pozisyonu İçin Tercih Yapılabilecek İlleri Ve Sayıları Gösterir Liste’de yer alan pozisyonlar il bazında düzenlenmiş olup sehven
“Adapazarı” olarak yazılan İlçe “Sakarya” İli olarak,
“İzmit” olarak yazılan İlçe “Kocaeli” İli olarak düzeltilmiştir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIMI İLANI ile ilgili olarak;

- İlanın “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan: “b) Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,” şartı kaldırılmıştır.
- İlanın “Başvuru ve Sözlü ve Uygulamalı Sınava Alınacak Aday Sayısı ve İlanı” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan:
“Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sözlü ve uygulamalı sınav listesinde yer alabilecektir.” ifadesi;
“KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.” olarak düzeltilmiştir.

- İlanın “Yerleştirme İşlemi” başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan:
“Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.” ifadesinden önce gelmek üzere;
“Tercihler adaylar tarafından online olarak alınacak olup tercih işlemleri ayrıca www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.
Tercihleri ve puanları doğrultusunda EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e- devlet şifreleri ile sonucu öğrenebilecektir.”
ifadesi eklenmiştir.
- İlanda Ek-1 Sözleşmeli Personel (Orman Muhafaza Memuru) Pozisyonu İçin Tercih Yapılabilecek İlleri Ve Sayıları Gösterir Liste’de yer alan pozisyonlar il bazında düzenlenmiş olup sehven
“Adapazarı” olarak yazılan İlçe “Sakarya” İli olarak,
“İzmit” olarak yazılan İlçe “Kocaeli” İli olarak düzeltilmiştir.
İlan olunur. 7528/1-1

İlana ulaşmak için tıklayınız.