logo yeni

calisanlar2 copy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (29-4-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

marmara uniMarmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEGlŞlK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM ILANİ

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİMİ

ARANILAN NİTELİKLER

AVUKAT

1

Lisans

*       Hukuk Fakültesinden mezun olmak.

*       Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak.

*       3 yıl Avukat olarak görev yapmış olmak.

*       Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİMİ

ARANILAN NİTELİKLER

BÜRO

PERSONELİ

1

Lisans

*   İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler Bölümünden mezunu olmak.

*   2 yıllık mesleki deneyimi olduğunu belgelendirmek.

*   İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak ve belgelendirmek. (YÖKDİL, YDS, KPDS)

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI A) GENEL SARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2018 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak
5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasına eklenen 8. bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II- MÜRACAAT İCİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1- Fotoğraflı başvuru formu
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
4- Diplorna veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikti sureti
5- Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli
6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

III- BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 3926/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.