logo yeni

calisanlar2 copy

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (11-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

pamukkale unvPamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sıra

Unvanı

KPSS Puan Türü

Kadro

Sayısı

Aranılan Nitelikler

1

HEMŞİRE*

KPSS P3

1

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

2

HEMŞİRE*

KPSS P94

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev. Yetki. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Diğer Sağlık Personeli Belgesine sahip olmak. Yenidoğan servisinde ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve bu ilanlarda en az. bir yıl tecrübe sahibi olmak.

3

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS P93

1

Yükseköğretim Kuramlarının İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olmak.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet memurlan Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görev ini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunlan için KPSS(P94), önlisans mezunlan için KPSS(P93) ve Lisans mezunlan için KPSS(P3)) sınav sonuç belgelerine sahip olmak.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.

7- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmey i tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisy onlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykın durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel-tr)

2- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti)

4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunlan için KPSS(P94). önlisans mezunları için KPSS(P93) ve Lisans mezunları için KPSS(P3)) sınav sonuç belgeleri

5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6- Erkek aday lar için askerlik terhis belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir)

1-Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmadığını gösterir belge. (Heyet Rapora).

8- 2 nci sıradaki Hemşire kadrosuna başvuran adaylar için aranılan niteliklerde belirtilen tecrübeli olduğunu gösterir belge ( Sosyal Sigortalar Kuramundan alınan sigortalı hizmet dökümü ve çalıştığı iş y erinden alınan çalışma belfesı} ve diğer belgeler.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresinde yapılmayan veya postada meydana gelen gecikmelerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da bey anda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan adayın ismi, gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun l(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi I (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.