TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

trakya univerTRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

POZİSYON

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

101

Çocuk

Gelişimcisi

1

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

102

Fizyoterapist

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

103

Diyetisyen

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

104

Psikolog

1

Psikolojik Danışmanlık Merkezinde görev yapmak üzere Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

105

Hemşire

22

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

106

Hemşire

2

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

107

Hemşire

5

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

108

Hemşire

3

Ortaöğretim kuramlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

109

Hemşire

5

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

110

Hemşire

15

Ortaöğretim kuramlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

111

Sağlık

Teknikeri

1

İlk ve Acil Yardım Programı önlisans mezunu olmak.

112

Sağlık

Teknikeri

2

Radyoterapi Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

113

Sağlık

Teknikeri

3

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak.

114

Sağlık

Teknikeri

1

Solunum Fonksiyonu Laboratuvarında görev yapmak üzere Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

115

Sağlık

Teknikeri

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak.

116

Sağlık

Teknikeri

1

Anestezi Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.

117

Sağlık

Teknikeri

1

Eczacılık Fakültesinde görev yapmak üzere Eczane Hizmetleri Programı önlisans mezunu olmak.

118

Sağlık

Teknikeri

1

Odyometri programı önlisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3- Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
4- Başvuru yapılacak unvan için “Aranılan Nitelikler” bölümündeki şartları taşıyor olmak
5- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme si nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belge
4- ( Lisans mezunları için) 2018 KPSSP3 puanını gösteren belge, ( Ön lisans mezunları için) 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, (Ortaöğretim mezunları için)2016 KPSSP94 puanını gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.