MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (7-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

devlet opera ve baleDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜGÜ Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 2 Sanatsal Yardımcı Eleman alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- Sanatla İlgili büro ve sahne hizmetlerinde Sanatsal Yardımcı Eleman olarak çalıştırılacak personel seçiminde;
a) Yüksekokul mezunu olması,
b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce) iyi derecede bilmesi veya bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabiliyor olmasının yanı sıra, Opera, Bale ve Tiyatro konularında iyi derecede genel kültür ve bilgi sahibi olması nitelikleri aranır,
c) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü mezunu olması (Adobe Photoshop, İllustration, in Desing, W eb tasarım programlaması, video ve ses edit programlarını iyi derecede kullanabiliyor olması, masa üstü yayıncılık ve reklamcılık alanında deneyim sahibi olması),
d) Erkek adaylar askerliğini yapmış olması.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Sanatsal Yardımcı Eleman Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Sanatsal Yardımcı Eleman sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler Müdürlüklerde, Müdür veya Müdür Yardımcısının Başkanlığında ve Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak belirlenir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Diploma Aslı ve Fotokopisi,
2- 2 adet Fotoğraf,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 4- Özgeçmiş (CV),
5- Adli Sicil Kaydı
ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir. SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Yer : Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası Akdeniz/Mersin
Tarih : 02 Ağustos 2018 Perşembe Saat: 11:00
İrtibat Telefon: (0324) 237 91 30-92 34 (0324) 237 86 55 Fax:(0 324) 237 86 55