logo yeni

calisanlar2 copy

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (7-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ankara uniANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi : 02.07.2018 Son Başvuru Tarihi : 16.07.2018
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere 3 Adet Mühendis, 4 Tekniker, 2 Teknisyen ve 7 Adet Büro Personeli ve 2 Adet Destek Personeli alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER :

UNVAN

ADEDİ

MEZUNİYET

ARANILAN NİTELİKLER

PUAN

TÜRÜ

Mühendis

1

Lisans

•            Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezun olmak.

•            Bilgisayar Mühendisi veya Yazılım Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP3

Mühendis

1

Lisans

•            Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak,

•           Makine Mühendisi olarak en az 3 yıl deneyimi olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP3

Mühendis

1

Lisans

•            İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

•           İnşaat Mühendisi olarak alanında en az 5 yıl deneyimi olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP3

Tekniker

1

Önlisans

•           Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak

•           Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP93

Tekniker

1

Önlisans

•            Elektrik Bölümü Meslek Lisesi ve Elektrik bölümü Meslek Yüksekokulu mezuniyetine sahip olmak.

•            Bina ısıtma-soğutma otomasyon sistemi, aydınlatma bakım ve onarım, telefon ve İnternet altyapısı alanında tecrübeye sahip olmak

•            İş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak.

•           Belgelendirmek kaydı ile lise mezuniyeti sonrası alanında en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP93

Tekniker

1

Önlisans

•           Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ön lisans programı mezunu olmak.

•            Microsoft Windows Sunucularının Bakım, izleme yapılandırma konuları ile Active Directory, DNS, DHCP, IIS Kurulumu ve yönetimi konularında deneyime sahibi olmak.

•            MCITP, DCSE Enterprise Foundations, CCNSP-FT sertifikalarına sahip olmak.

•           Alanında en az 10 yıl çalışmış olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP93

Tekniker

1

Önlisans

•           İnşaat Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

•           Belgelendirmek kaydı ile alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP93

Teknisyen

1

-Lise veya dengi okul mezunu olmak.

•            Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezunu olmak.

•           Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dili kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu alanında tecrübeye sahip olmak.

•           Belgelendirmek kaydı ile alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelemek.

KPSSP94

Teknisyen

1

-Lise veya dengi okul mezunu olmak.

•            Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya Dekorasyon bölümünden mezunu olmak.

•           Belgelendirmek kaydı ile lise mezuniyeti sonrası alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

KPSS94

Büro

Personeli

1

Önlisans

•           Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

•           MEB onaylı 10 parmak klavye kullanım sertifikasına sahip olmak.

•            Belgelendirmek kaydı ile Ön lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

KPSSP93

Büro

Personeli

1

Önlisans

•           Maliye Bölümü Önlisans mezunu olmak.

•           Ön Muhasebe, Satınalma, İhale konularından 3 (üç) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

KPSSP93

 

Büro

Personeli

1

Lisans

•           Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler programlarından birinden Lisans düzeyinde mezun olmak.

•           İngilizce alanında YDS (Yabancı Dil Sınavından) veya dengi sınavından en az 70 puan almak.

•           Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

KPSSP3

Büro

Personeli

1

Lisans

•           İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı programlarının birinden Lisans düzeyinde mezun olmak.

•           İngilizce alanında YDS (Yabancı Dil Sınavından) veya dengi sınavından en az 90 puan almak.

•           Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

KPSSP3

Büro

Personeli

2

Önlisans

•           Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

•           MEB onaylı 10 parmak klavye kullanım sertifikasına sahip olmak.

•           Belgelendirmek kaydı ile Önlisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

KPSSP93

Büro

Personeli

1

• Lisans

•           Grafik tasarım Bölümü lisans mezunu olmak.

•            -Grafik Programları Coreldraw, Adobe Photoshop. Adobe Illustrator ile Ofis programları Word. Excel, Powerpoint çok iyi kullanabilmek ve bunları belgelemek.

•           Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

KPSSP3

Destek

Personeli

2

-Lise veya dengi okul mezunu olmak.

•           En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

•           E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

•            SRC-2 ve SRC-4 belgeleri yanında Psikoteknik belgesine sahip olmak.

•           En az 5 yıl Makam Şoförlük hizmetlerinde çalışmış olduğunu SGK pirim dökümü ve bu süre içinde çalıştığı kurumdan alacağı görev pozisyonu gösterir onaylı yazı ile belgelemek.

•           Askerliğini yapmış olmak.(Erkek Adaylar için)

KPSS94

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
E) İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
F) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2- 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
4/5
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
6- İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
7- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9- Özgeçmiş ve sertifikalar.
10- Fotoğraf (1 Adet)
Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.mgu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA Tel: 0312 486 03 00 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5/5

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.