logo yeni

calisanlar2 copy

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (7-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

inonu uniİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

SAYISI

CİNSİYETİ

ARANAN NİTELİKLER

PUAN TÜRÜ

HEMŞİRE

150

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

2016 yılı KPSSP3

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2016 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl Radyoterapi merkezinde aktif olarak çalışıp Linac yada tomoterapi tecrübesi olmak.)

2016 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2016 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

2016 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Pataloji Laboratuvar veya Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

2016 yılı KPSSP93

FİZYOTERAPİST

2

E-K

- Yükseköğretim kuramlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

2016 yılı KPSSP3

DESTEK

PERSONELİ

1

E-K

Lise veya dengi okul mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl sabit protez yapımı deneyimine sahip olmak ve CAD-CAM ile Laser Sintering cihazları kullanım sertifikası olmak.

2016 yılı KPSSP94

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kuramlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 02.07.2018
Başvuru Bitiş Tarihi : 16.07.2018
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr ile https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/personel adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip başarılı ve başarısız sayılan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.