logo yeni

calisanlar2 copy

GTHB AĞRI KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

gida tarimT.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ AGRI ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜGÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda pozisyon adı ile özel ve genel başvuru şartları belirtilen toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Pozisyon adı

Adedi

Özel şartlar

Ziraat Mühendisi

3 (Üç)

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu olmak.


Genel Şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da başvuru tarihi itibari ile en az 1 yıl erteletmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- 06.06.1978 tarihli ve 7 /15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeni den Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1' inci maddesinin 3 üncü bendinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile, bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir,
8- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca ileride herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir,
9- Asil ve yedek olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacaktır.

Başvuru Şekli:

Adayların, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili ilanın yayınlanmasının ardından, 02.07.2018 tarihinden 13. 07.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar istenilen belgelerle; Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü'ne (Büyük Ağrı Cd. Uluyol Mh. Nergiz Sk. Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı Lojmanı İç Kapı No:4 P.K.18 04400 Doğubayazıt/ AÖRI) şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru dilekçesi (Müdürlükte doldurulacaktır),
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
c) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 ( doğrulama kodu bulunan) puanını gösteren sınav sonuç belgesi,
d) Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),
f) Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek Hekim raporu, yerleştirme sırasında ise tam teşekküllü hastane raporu),
g) Sabıka kaydı,
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
i) Güncel SGK Hizmet Dökümü.
Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya onaylı örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

Sonuçların Duyurulması:

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi 18.07.2018 tarihinde https://zkm.tarim.gov.tr/agri İnternet adresinde ilan edilecektir. Adaylara posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların ilan edilmesinden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü'ne başvurmayan aday/adaylar hakkını kaybedecek, yerine yedek adaylardan öncelik sırasına göre atama yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemi:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7 /15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına göre en yüksek puan esas alınmak suretiyle Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de yine puan sıralamasına göre yedek listeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" neticesinde uygun olan adayla sözleşme imzalanarak tamamlanacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan aday yerleştirilmediği takdirde hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlem Takvimi

İşlem Adı

Tarih

İlan

27.06.2018

Başvuru başlangıcı

02.07.2018

Başvuru bitişi

13.07.2018

Değerlendirmelerin yapılması

16-17.07.2018

Sonuçların açıklanması

18.07.2018

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.