logo yeni

calisanlar2 copy

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

adnan menderes uniADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih v e 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
BİRİMİ : ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK

KODU

ÜNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

HM01

HEMŞİRE

(SML)

1

Engelli bakım merkezlerinde çalışmış olmak.

HM02

HEMŞİRE

(SML)

1

Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM03

HEMŞİRE

(SML)

1

Pediatri ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği katılım sertifikasına sahip olmak.

HM04

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yanık Ünitesinde ve Kalp Damar Yoğun Bakımında toplam en az 3 yıl çalışmış, Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumuna, Yoğun Bakımlar Tahliyesi ve Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimlerine katılmış olmak.

HM05

HEMŞİRE

(SML)

3

Kadın Doğum servislerinde çalışmış, İş Sağlığı Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM06

HEMŞİRE

(SML)

3

İlk Yardım ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmış olmak.

HM07

HEMŞİRE

(SML)

1

EKG, Aritmi Yönetimi ve Elektriksel Tedaviler eğitimine katılmış olmak.

HM08

HEMŞİRE

(SML)

1

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM09

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kan Alma birimlerinde çalışmış olmak.

HM10

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 4 yıl, İlkyardımcı Belgesine sahip, Yangın ve Yangın Söndürme eğitimine katılmış olmak.

HM11

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji-Kardiyoloji servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM12

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, İlk Yardım Eğitim Seminerine, Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumuna katılmış olmak.

HM13

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye, Acil, Göğüs ve Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde toplam en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakımlar Tahliyesi ile Yangın ve Yangın Söndürme konulu eğitimlere katılmış olmak.

HM14

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye, Nöroloji, Koroner Yoğun Bakım üniteleri ile Genel Yataklar Servisi, Gündüz Hastanesi, Ameliyathane ve Yanık ünitesinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM15

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi, Genel Servis Yatağı ve Koroner Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 4 yıl, Acil Servislerde en az 3 yıl çalışmış, İlk Yardım Eğitim Seminerine, Yara Bakım Hemşireliği Kursuna, Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimine katılmış olmak.

HM16

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimine, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sempozyumuna, Yoğun Bakımlar Tahliyesi, Yangın ve Yangın Söndürme konulu eğitimlere katılmış olmak.

HM17

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji servisinde en az 4 yıl çalışmış, Sağlık Çalışanlarında Ruh Sağlığı Seminerine ve Nörolojik Hastalıklar Bilinçlendirme Sempozyumuna katılmış olmak.

HM18

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde Koroner Yoğun Bakım ünitesi de dahil toplam en az 4 yıl çalımış, CPR Kardiyo Pulmoner Resisutasyon eğitimi ile İntra-aortik balon pompası kullanım eğitimine, Yangın ve Yangın Söndürme konulu eğitime katılmış olmak.

HM19

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Göğüs Hastalıklan-Algoloji-Göğüs Cerrahi Servisi ile Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM20

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Koroner, Göğüs Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM21

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji Kardiyoloji Kliniği ile Koroner Anjiyografi ünitesinde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem konulu eğitimlere katılmış olmak.

HM22

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

HM23

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Endokrinoloji-Nefroloji servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM24

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesi ile Ameliyathane biriminde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM25

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane biriminde en az 3 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM26

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Anjiyografi, Hematoloji KİT Servisi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ile Ameliyathane biriminde toplam en az 4 yıl çalışmış, Yangın ve Yangın söndürme eğitim programına ve İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM27

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Gündüz Hastanesi Kliniği ve Yanık ünitesinde çalışmış, Temel/İleri EKG Yorumlama ve Aritmi Yönetimi kursuna katılmış olmak.

HM28

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde en az 4 yıl çalışmış, CPR ile Hemşirelik Oryantasyon eğitimlerine katılmış olmak.

HM29

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji servislerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

HM30

HEMŞİRE

(SML)

1

Bağımlılıkla Mücadele eğitimine katılmış olmak.

HM31

HEMŞİRE

(SML)

1

Perfüzyon Teknikerliği ve Diyaliz Teknikerliği katılım sertifikasına sahip olmak.

HM32

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji servisinde en az 4 yıl çalışmış, Onkolojide Palyatif Tedavilerde, Onkolojide Tıbbi Tedavilerde, Onkolojik Cerrahilerde Yenilikler kurslarına, Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumuna, Onkoloji Kongresine katılmış olmak.

HM33

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Düzey 3 ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumuna, Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikasına, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem eğitim programına katılmış olmak.

HM34

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji-Kardiyoloji, Göğüs-Göğüs Cerrahi-Algoloji servislerinde toplam en az 3 yıl çalışmış, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem eğitim programına katılmış olmak.

HM35

HEMŞİRE

(SML)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en az 3 yıl çalışmış, İlk Yardım Eğitim Seminerine, Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulayıcı Eğitime katılmış olmak.

HM36

HEMŞİRE

(SML)

1

Kan alma ünitesinde çalışmış, Acil Obstetrik bakım ile İşitme Tarama Testi (ABR) eğitimine katılmış olmak.

HM37

HEMŞİRE

(SML)

1

Diyaliz merkezlerinde 7 yıl, hastanelerde en az 9 yıl çalışmış, Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

HM38

HEMŞİRE

(SML)

1

Kadın Doğum ve Cerrahi servislerinde çalışmış, Acil Obstetrik Bakım eğitimine katılmış olmak.

HM39

HEMŞİRE

(SML)

1

Kadın doğum, Çocuk, Ortopedi ve Travmatoloji, Dahiliye, Genel Cerrahi, Üroloji servislerinde toplam en az 8 yıl çalışmış, Doğal Doğuma Farkındalık Sempozyumu, Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikasına, Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulayıcı Eğitimine katılmış olmak.

HM40

HEMŞİRE

(SML)

1

KVC Yoğun Bakım servisinde çalışmış olmak.

HM41

HEMŞİRE

(SML)

1

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM42

HEMŞİRE

(SML)

1

“Hasta Kabul Sekreterliği” , “Hasta ve Yaşlı Bakımı”, “Hijyen ve Sanitasyon”, “Tıbbı Sekreterlik” eğitimlerine katılmış olmak.

HM43

HEMŞİRE

(SML)

10

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HM44

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi ile Ameliyathane biriminde toplam en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakımlar Tahliyesi konulu eğitime katılmış olmak.

HM45

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel, Nöroloji, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM46

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servis, Acil ve Göğüs Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM47

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış, Diğer Sağlık Personeli sertifikasına da sahip olmak.

HM48

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin KBB-Göz-Plastik Cerrahi servislerinde toplam en az 3 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine ve Sosyal Beceri Psikoeğitim programına katılmış olmak.

HM49

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji servisi ve Hemotoloji KİT bölümünde toplam en az 2 yıl çalışmış, Hemşirelik Sempozyumu ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM50

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan (3.Düzey), Acil ve Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde toplam en az 2 yıl çalışmış, Hastanede İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM51

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitesi ile Ameliyathane biriminde toplam en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM52

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye ve Psikiyatri servislerinde toplam en az 2 yıl çalışmış, Acil Serviste Kritik Hasta Bakımında Ekip Anlayışı Sempozyumuna, Acil Tıpta Hasta Yönetimi Sempozyumuna katılmış olmak.

HM53

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroşirurji Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM54

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak.

HM55

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitesinde çalışmış olmak.

HM56

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji servisinde çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak.

HM57

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji ve Nöroşirurji servisleri ile Nöroanjiografide ünitesinde toplam en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM58

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde çalışmış, Temel Elektrokardiyografi (EKG) kursu katılım belgesine sahip olmak.

HM59

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel ve Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM60

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane birimi ile Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak.

HM61

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM62

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan, Koroner, Nöroloji Yoğun Bakım üniteleri ile Çocuk Cerrahi ve Genel Pediatri Kliniğinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM63

HEMŞİRE

(Lisans)

1

Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi-Kardiyoloji servisinde çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Hasta İletişimi eğitim sertifikasına sahip olmak.

HM64

HEMŞİRE

(Lisans)

10

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programından mezun olmak.

DSH01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML)

1

Acil Tıp Teknisyenliği programı mezunu, Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışmış olmak.

DSH02

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML)

1

Acil Tıp Teknisyeni programı mezunu, Acil Tıp Teknisyeni olarak en az 4 yıl çalışmış, CPR ve Bilgi Güncelleme, eğitimlerine katılmış olmak.

DSH03

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML)

1

Acil Tıp Teknisyeni Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servisi ile ambulans biriminde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

DSH04

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ- (SML)

1

Laboratuvar Teknisyenliği programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kan Alma, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Patoloji laboratuvarlarında çalışmış, Kan Gazı Sistemi kullanıcı eğitimine katılmış olmak.

DSH05

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ- (SML)

1

Anestezi Teknisyenliği programı mezunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hasta ve Yaşlı Bakımı ile Hijyen ve Sanitasyon eğitimlerine katılmış olmak.

ST01

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Tıbbi Dokümantasyon-Sekreterlik Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde toplam en az 10 yıl çalışmış, Hastane Bilgi Yönetim sistemi eğitim sertifikasına, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumuna, ISO Temel Eğitim Sertifikalarına, İç Tetkik eğitimine, Hizmette Başarı eğitim programına katılmış olmak.

ST02

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, Çocukluk Çağı Nörolojik Acillerine Yaklaşım Sempozyumuna, Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumuna, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem konulu eğitime katılmış olmak.

ST03

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

2

lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış, Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumuna, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yoğun Bakımlar Tahliyesi eğitimleri ile Yoğun Bakım eğitim programına katılmış olmak.

ST04

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

2

lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Genel Yoğun Bakım, Kardiyovasküler, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Pediatri Seminerlerine katılmış olmak.

ST05

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine, Resüsitasyon Kılavuzlarının Hastane Öncesi Acil Bakıma Yansımaları sempozyumuna katılmış olmak.

ST06

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Fizyoterapi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon ile Nöroloji Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakımlar Tahliyesi konulu eğitimlere, Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumuna ve İlk Yardım Eğitim Seminerine katılmış olmak.

ST07

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Anestezi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış, Diyaliz ile ilgili eğitime katılmış olmak.

ST08

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Anestezi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane biriminde en az 2 yıl çalışmış, Anestezi Cihazlarının Kullanım, Sterilizasyon ve Kullanıcı Test/Kalibrasyon eğitimine, katılmış olmak.

ST09

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu, Röntgen Teknikeri olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

ST10

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı mezunu, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

ST11

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programı mezunu, Üniversitelerde en az 3 yıl çalışmış, Jel Santrifügasyon Yöntemi ve Cihazı eğitimine, Vitek MS Biomerieux cihazı eğitimine katılmış olmak.

ST12

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

2

Elektronörofizyoloji Önlisans programı mezunu, EEG’de Nihon-Kohden ve Micromed, PSG’de Somnomedics cihazlarının kullanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile İlk Yardımcı sertifikasına sahip olmak.

ST13

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Elektronörofizyoloji Önlisans programı mezunu, Nöroloji, EEG ve Uyku merkezlerinde çalışmış, EEG’de Nihon-Kohden ve Micromed, PSG’de Somnomedics cihazlarının kullanımı, CPAP, BPAP cihazları eğitimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmış olmak.

ST14

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Elektronörofizyoloji Önlisans programı mezunu, EEG’de Nihon-Kohden ve Micromed, EMG’de Keypoint cihazlarının kullanımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

ST15

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(Önlisans)

1

Anestezi Önlisans programı mezunu olmak.

ECZ01

ECZACI

(Lisans)

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Aromaterapi, Teorik ve Uygulamalı Fitoterapi, ve Toksikoloji eğitimlerine katılmış, 8 Yıldızlı Hasta Odaklı Eczacı Onur Sertifikasına sahip olmak.

ECZ02

ECZACI

(Lisans)

1

Eczacılık Fakültesi mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Eczane biriminde çalışmış, Majistral İlacın kullanımı ve önemi ile ilgili katılım belgesine sahip olmak.

ECZ03

ECZACI

(Lisans)

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

FZT01

FİZYOTERAPİST

(Lisans)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

DYT01

DİYETİSYEN

(Lisans)

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun, Akredite Diyetisyen sertifikasına sahip olmak.

DYT02

DİYETİSYEN

(Lisans)

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde Diyet Polikliniği de dahil toplam en az 2 yıl çalışmış, Obezite, Onkoloji ve Kardiyoloji Diyetisyenliği kurslarına katılmış olmak.

 

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
İstenen Belgeler;
1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3) Öğrenim Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) 1 Adet Resim
6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip (Güvenlik Soruşturmaları tamamlanınca) atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.