logo yeni

calisanlar2 copy

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

duzce uniDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Tarihleri : 13 - 27 Haziran 2018

UNVAN

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

180601

Hemşire

1

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Bir üniversite hastanesinde uygulamalı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon eğitimi ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi eğitimi, üniversitelerin ilgili biriminden Non invaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

180602

Hemşire

1

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakım deneyimi olmak, bir üniversite hastanesinde uygulamalı Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon eğitimi, üniversitelerin ilgili biriminden Non-invaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

 

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecek)

İstenen Belgeler;

1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
2- 2 adet vesikalık fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Lise diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti) ve fotokopisi
5- 2016 KPSSP94 sınav sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.).

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile başvuru yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2016 KPSSP94 puanı değerlendirilecek olup, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.