logo yeni

calisanlar2 copy

FİLYOS BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, öğrenim durumu ve başvuru şartları belirtilen 2 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

TH

MİMAR

1

Üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık Bölümü mezunu olmak. (En az 4 yıllık lisans)

TH

ŞEHİR

PLANCISI

1

Üniversitelerin Mimarlık Fakültelerinin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak (En az 4 yıllık lisans)

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi A fıkrasında belirtilen şartları taşımak.
2- Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
3- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
4- Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
6- Mesleğinde en az 5 yıl deneyimli olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1 -Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı sureti.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Yerleşim yeri belgesi
4- Sağlık raporu
5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
6- Adli sicil kaydı
7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı,
8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret),
9. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 08.06.2018 Cuma günü saat 08:30 ile 13.06.2018 Çarşamba günü saat 17:30 arasında Filyos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta ve elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

SINAV

Adaylar sözlü mülakata ve uygulamaya tabi tutulacaklardır.
Sözlü mülakat tarihi: 18.06.2018 Pazartesi günü saat 14.00 Yer: Filyos Belediyesi Meclis Salonu Ömer ÜNAL
Filyos Belediye Başkanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.