logo yeni

calisanlar2 copy

MANİSA KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

manisa alasehirMANİSA İLİ KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5J9J Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak sözlü sınav (mülakat) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı 1 ürk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINIFI

UNVAN

ALINACAK

SAYI

EĞİTİM DURUMU

TH

Elektrik-Elektronik Mühendisi

1 Adet

Mühendislik Fakültesi .Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak

TH

Harita Mühendisi

1 Adet

Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) Lisans Bölümünden Mezun Olmak.

TH

Makina Mühendisi

1 Adet

Mühendislik Fakültesi .Makina Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak

ARANAN ŞARTLAR

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.
4- Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
5- Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bîr suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
8- Kırkağaç, Soma veya Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.(İlan tarihinden sonra yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.) 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (Aslı yada noter onaylı sureti yanında bulunacak)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu
4- Sağlık raporu
5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
6- Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf
7- Adli sicil belgesi

SÖZLÜ SINAVDA İSTENECEK BELGELER

- T.C. Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU SÜRESİ : 07/06/2018 ile 13/06/2018 tarihleri saat 08:00 ile 17:00 arası
BAŞVURU ŞEKLİ :Yazı İşleri Müdürlüğünden form alarak şahsen müracaat yapılacaktır.(Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAV TARİHİ : 20/06/2018 saat 10:00
SINAV YERİ : Kırkağaç Belediyesi Encümen Salonu

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.