logo yeni

calisanlar2 copy

İSTANBUL, İZMİR, MERSİN DEVLET OPERA VE BALE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (4-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

devlet opera ve bale

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacım karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Sözleşmesi ile 1 Atölye Elemanı (Masör) alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- İlkokul veya İlköğretim mezunu olmak,
3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır. Ancak, orkestra düzenleyicisi, sahne makinisti gibi ibrazı mümkün olmayan alanlarda ise komisyonun belirleyeceği kriterlere göre değerlendirme de yapılabilir.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda
Atölye Elemanı Uygulama Müfredatı
Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.
Atölye Elemanlarının alımları, Sanata Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirilmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olmayanların sözleşmeleri sona erdirilir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuruların en geç 09.04.2018 günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğün aşağıda yazılı adresine;
1- Başvuru Dilekçesi
2- Kısa Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgesi
4- 2 Adet Fotoğraf
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Adli Sicil Kaydı
7- En az üç yıl deneyim sahibi olduğunu gösterir belge, sertifika, bonservis vb. ile şahsen ya da posta yolu ile yapılması gerekmektedir.
ADRES: İDOB Sanat Teknik Müdürlüğü, Hacı Hesna Hatun Mah. Paşa Limanı Cad. Eski Tekel Binası No: 66 Kuzguncuk Üsküdar - İSTANBUL
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Sınav Yeri : Üsküdar Tekel Binası - Hacı Hesna Hatun Mah. Paşa Limanı Cad.
No: 66 Kuzguncuk - Üsküdar - İstanbul Sınav Tarihi ve Saati : 10.04.2018
Saat : 11.00 İRTİBAT TELEFONU : 0216 334 73 82DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacım karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda, Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 (bir) Adet Orkestra Sanatçısı (1 Adet Viyolonsel) alımı yapılacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda
Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Genel Müdür ya da Yardımcısının başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından veya Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olmayanlarla sözleşme yenilenmez.
SINAV ŞEKLİ
VİYOLONSEL:
a) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu sadece 1 ve 2. Bölüm kandansıyla (piyano eşlikli)
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.
BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular en geç 13 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğüne;
1. Diploma Aslı ve Fotokobisi
2. 2 Adet Fotoğraf,
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş (CV)
5. Adli Sicil Kaydı
İle şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki adrese yapılabilir Başvuru Adresi : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,
İsmet Kaptan Mah. 1364 sok.No:5 Basmane -Konak/İZMİR SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Yer : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Elhamra Opera Sahne Binası Milli Kütüphane Cad. No: 37/39 Kat:3 Stüdyo KONAK/İZMİR Tarih : 17 Nisan 2018 Salı günü (Saat : 11:00) İRTİBAT TELEFONU : 0 232 489 04 74 Dahili 23
Aytül BÜYÜKSARAÇ
Müdür ve Sanat Yönetmeni V.DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün personel ihtiyacım karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Gurubunda sözleşmeli 1 Atölye Elemanı (ses Efekt Uzmanı) alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- İlkokul veya İlköğretim mezunu olmak,
3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır. Ancak, orkestra düzenleyicisi, sahne makinisti gibi ibrazı mümkün olmayan alanlarda ise komisyonun belirleyeceği kriterlere göre değerlendirme de yapılabilir.
Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;
Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.
Atölye Elemanlarının alımları, Sanata Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirilmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olmayanların sözleşmeleri sona erdirilir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuruların en geç 19 Nisan 2018 tarihi Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1) Dilekçe
2) Diploma Örneği
3) 2 Adet Fotoğraf
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5-) Adli sicil kaydı
İle şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ, ve SAATİ
Sınav Yeri: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası
Akdeniz/MERSİN
Sınav Yeri: Sahne
Sınav Tarihi ve Saati : 20 Nisan 2018 Cuma (Saat: 11:00)
İRTİBAT TELEFONU : 0 324 237 86 55

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.