logo yeni

calisanlar2 copy

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (3-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

devlet opera ve baleDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün personel ihtiyacım karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Gurubunda sözleşmeli 1 Atölye Personeli (perukacı) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- İlkokul veya ilköğretim mezunu olmak.
3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır. Ancak, orkestra düzenleyicisi, sahne makinisti gibi belge ibrazı mümkün olmayan alanlarda ise komisyonun belirleyeceği kriterlere göre değerlendirme de yapılabilir.
Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;
Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısının başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.
Atölye Elemanlarının alımları, Sanat Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmede başarılı olmayanların sözleşmeleri sona erdirilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 23 Mart 2018 tarihi Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1) Dilekçe
2) Diploma Örneği
3) 2 Adet Fotoğraf
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- ) Adli sicil kaydı
6- ) Askerlik Durumu gösterir belge.
İle şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ, ve SAATİ
Sınav Yeri: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası Akdeniz/MERSİN Sınav Yeri: Peruka Atölyesi
Sınav Tarihi ve Saati :26 Mart 2018 Salı günü saat:12:00 İRTİBAT TELEFONU : 0 324 237 86 55

 


 

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün personel ihtiyacım karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Gurubunda 1 Orkestra Sanatçısı (Flüt Sanatçısı) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- Yülseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuvarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine davam ediyor olmaları şartı aranır.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist), Bale sanatçısı, Orkestra Sanatçısı, Piyanist, ile Yabancı Uyruklu Misafir Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere, Genel Müdür ya da Yardımcısının başkalığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olamayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV SEKLİ

ORKESTRA SINAVI :
FLÜT
a) W.A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2’nci bölüm, kadansıyla (piyano eşlikli).
b) Deşifraj, Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.(Komisyon tarafından gerekli görüldüğü taktirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)

BASVURU SEKLİ

Başvuruların en geç 23 Mart 2018 tarihi Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1) Dilekçe
2) Diploma Örneği
3) 2 Adet Fotoğraf
4) Nüfus Cüzdan Örneği
5) Adli sicil kaydı
İle şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

SINAV YERİ, TARİHİ, ve SAATİ

Sınav Yeri: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası Akdeniz/MERSİN Sınav Tarihi ve Saati : 26 Mart 2018 Pazartesi- Saat:11.00 Orkestra Sanatçısı (Korno) Sınav Salonu: Büyük Koro Salonu İRTİBAT TELEFONU : 0 324 237 86 55

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.