logo yeni

TEKKEKÖY BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiSAMSUN/TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

SINIFI

ÜN V ANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

T.H.

Mühendis

1

Harita Mühendisliği Bölümü (Lisans) mezunu olmak

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Samsun ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
3- Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak,
4- Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
5- En az B sınıfı sürücü belgesine 5 yıldır sahip olmak,
6- En az 1 yıl Harita Mühendisi olarak çalıştığını belgelemek, (SGK hizmet döküm belgesi ile belgelemek)
7- İmar Kanunu ve yürürlükteki ilgili imar mevzuatlarına hakim, imar uygulaması konusunda parselasyon planı ve dağıtım projelerini hazırlayabiliyor olmak,
8- Mesleği ile ilgili ölçüm cihazlarını (GPS, total station v.s.) arazide aktif olarak kullanabiliyor olmak,
9- Netcad ve benzeri çizim programlarını aktif olarak kullanabiliyor olmak.
10- Adayların 25-30 yaş aralığında olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi,
3- Yerleşim yeri belgesi,
4- Sağlık kurulu raporu ve adli sicil belgesi,
5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
6- Özgeçmiş(CV)
7- Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı,
8- Mesleğinde en az 1 yıl tecrübesi olduğuna dair belge (SGK hizmet döküm belgesi)
9- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret)
10- Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,
11- 2 adet vesikalık fotoğraf, 
(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 21.02.2018 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar Tekkeköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir, (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV:

Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır, (sözlü mülakat tarihi ve yeri :23.02.2018 Cuma günü saat 14.00 Tekkeköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonu )

 

 

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.