logo yeni

calisanlar2 copy

GEREDE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

bolu geredeGEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine hükümlerine göre boş bulunan aşağıdaki unvanı, sınıfı, adedi, eğitim durumu ve aranan şartları aşağıda belirtilen 4 (dört) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

l-ALIM YAPILACAK BOS KADROLAR:

SIRA

NO

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

ÖĞRENİM DURUMU

1

Mimar

T.H.

1

Lisans Mezunu (4 Yıllık)

2

İnşaat

Mühendisi

T.H.

1

Lisans Mezunu (4 Yıllık)

3

Harita

Mühendisi

T.H.

1

Lisans Mezunu (4 Yıllık)

4

Harita

Teknikeri

T.H.

1

Önlisans Mezunu (2 Yıllık)

2- ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşımak.
2- Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.
6- Gerede ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. ( Müracaat tarihleri içersinde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacaktır.)

3- ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

3.1) MİMAR:
-Mimarlık lisans programından mezun olmak.
-KPSS 2016’ dan KPSSP3 55 puan ve üzeri almış olmak.
-En az 2 yıl iş tecrübesi olmak.
3.2) İNŞAAT MÜHENDİSİ:
- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- KPSS 2016’ dan KPSSP3 55 puan ve üzeri almış olmak.
-En az 2 yıl iş tecrübesi olmak.
3.3) HARİTA MÜHENDİSİ:
- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- KPSS 2016’ dan KPSSP3 55 puan ve üzeri almış olmak.
3.4) HARİTA TEKNİKERİ:
- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS 2016’ dan KPSSP93 55 puan ve üzeri almış olmak.

4- BASVURU SEKLİ VE YERİ:

1- Adayların 25/12/2017 pazartesi saat:08.30 ile 28/12/2017 perşembe saat: 17.30’ a kadar Gerede Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Faks, Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
2- Sözlü mülakat 03/01/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- Sözlü mülakatta adayların mesleğe (unvana) ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültür ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. •
4- Sözlü mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan almak zorunludur ve en yüksek puanı alan aday başarılı sayılacaktır.
5- Sözlü mükakatta 1 adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.
6- Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir.
7- Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Gerede Belediye Başkanlığı ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8- Adayların başvuru ve atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 52J7 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

5- BASVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve noter onaylı sureti
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Nüfus kayıt örneği
5- Adli sicil belgesi
6- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
7- Özgeçmiş (cv)
8- KPSS Puanını gösterir belge
9- Fotoğraf (4 adet)
10- İş tecrübesine ilişkin belgeler

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.