logo yeni

calisanlar2 copy

AYVACIK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

canakkale ayvacikÇANAKKALE/AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

SINIFI

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

T.H.

Mimar

1

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
6. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak, (SGK döküm belgesini ibraz etmek)
7. İmar Kanunu ve yürürlükteki ilgili imar mevzuatlarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile mimari proje çizimine hakim ve diğer yapı projelerini okuyabilen, Autocad ve benzeri çizim programlarını, 3 boyutlu modelleme programlarını aktif olarak kullanabilir olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,
2. Nüfus Cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi,
3. Yerleşim yeri belgesi.
4. Özgeçmiş(CV),
5. Sağlık raporu ve adli sicil belgesi
6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyanı,
8. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğuna dair belge(SGK döküm belgesi),
9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret),
10. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,
11.2 Adet vesikalık fotoğraf,
(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Ayvacık Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir, (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV:

Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat tarihi: 23.01.2018 Saat 14.00)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.