logo yeni

calisanlar2 copy

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

mersin uniMERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ÖĞR. DURUMU ARANILAN NİTELİKLER GİDERLERİ
Hemşire 2 Lisans
 • Fakülte ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
 • Üniversite Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanacaktır.
Hemşire 3 Lisans
 • Fakülte ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
 • Üniversite Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacaktır.
Büro Personeli 1 Önlisans
 • Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacaktır.
 1. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
 2. Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 3. İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte; Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine, Büro Personeli için Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 4. 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi gereğince, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 5. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
 6. Başvurular incelendikten atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu (Başvuru Formuna Web Sayfasından ulaşabilirsiniz)
 2. 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 3. Diploma Fotokopisi
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Fotoğraf (1 Adet)
 6. Özel şartlarda istenen çalışma belgesi (İsme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı)
 7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Forma Web Sayfasından ulaşabilirsiniz)


BİLGİ İÇİN
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Tel: 0324 241 0085-86
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)
Personel Daire Başkanlığı
Tel: 0324 361 0001 (Dahili:14005/14014)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.