logo yeni

calisanlar2 copy

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ituİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 10 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

1- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
f) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

İLAN

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

MEZUNİYET

BRANŞI

PUAN

TÜRÜ

Büro-1

Büro

Personeli

1

Önlisans

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü

KPSSP93

Büro-2

Büro

Personeli

3

Önlisans veya Lisans

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

KPSSP93

KPSSP3

Büro-3

Büro

Personeli

2

Lisans

Endüstri Mühendisliği, Endüstri Yönetimi ve Mühendislik veya Endüstri Yönetimi lisans programında mezun olmak

KPSSP3

Büro-4

Büro

Personeli

3

Lisans

İşletme -Ekonomi/İşletme-İktisat, Finans ve Muhasebe, İşletme Mühendisliği, Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak

KPSSP3

Büro-5

Büro

Personeli

1

Lisans

İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Almanca- İngilizce), Mütercim-Tercümanlık(İngilizce, Çeviri Bilim(İngilizce), Çeviri bilim, Mütercim- Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe) veya Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Almanca- İngilizce) lisans programından mezun olmak.

KPSSP3

Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- ÖZEL ŞARTLAR

a) KPSS 2016 sınavı KPSSP3 ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak
b) İnsan İlişkileri konusunda başarılı, ekip çalışmasına uygun
c) Belgelemek şartıyla mezuniyet sonrası 2 yıl hizmeti olmak(Başvurdukları ilan koduna göre mezuniyetinden sonraki süreler geçerli olmak şartıyla adaylar E-Devlet üzerinden alacakları hizmet dökümünü başvuru sırasında belgelemek)

3- İSTENEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
c) Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) 2016 KPSS (B) sonuç belgesi,
e) E-Devlet üzerinden alınacak hizmet döküm belgesi (İlgili başvuru alanının mezuniyetinden sonra geçen süreler dikkate alınacaktır)
Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Maslak - İSTANBUL” adresine yapılacaktır.

4- DİĞER HUSUSLAR

Yerleştirme ve adayların atama işlemleri
a) Büro Personeli olarak alınacak adaylar için ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasında KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerine göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla boş kadrolara yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b) Ataması yapılacak adaylar 15 gün içerisinde hazırlanması gereken evrakları İTÜ Personel Daire Başkanlığına teslim edecekler ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasından sonra sözleşmelerini imzalayacaklardır.
c) Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadro yada kadrolara yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Başvuru süresi yanlış beyana ilişkin hususlar
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde http://pdb.itu.edu.tr/ internet adresinden başvuru formunu doldurarak şahsen ve posta ile yapılan müracaatları kabul edilecektir.
Yerleştirme işleminin sağlıklı yapılabilmesi için müracaatlar esnasında doğru beyanda bulunulmasına özen gösterilmesi şarttır. Her adayın tek bir ilan koduna başvurması gerekmektedir. Aksi halde yanlış beyanda bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen ve/veya birden fazla ilan koduna başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru tarihi bitiminden sonra http://pdb.itu.edu.tr/ adresinden asil ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.