logo yeni

calisanlar2 copy

YAVUZKEMAL BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (11-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiGİRESUN YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda; sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-            657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-            Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

3-            Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme, suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4-            Giresun İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

5-            Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

6-            Mesleğinde deneyimi olması,

7-            Adayların en az 2 yıllık Harita Teknikerliği bölümü bölümünü bitirmiş olmak,

8-            NET-CAD programı sertifikasına sahip olmak

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

SINIF

UNVAN

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

T.H.S

Tekniker

1

Ön Lisans Mezunu

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 20/11/2017 Salı günü saat 16.00’ a kadar Yavuzkemal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1 - Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi

2-            Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

3-            Sağlık raporu

4-            Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5-            Yerleşim yeri belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 22/11/2017

Saat: 10:30         

Yer. Yavuzkemal Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu          

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.