logo yeni

calisanlar2 copy

ÇİNE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (11-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

aydin cineÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(AYDIN)

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

SIRA

NO

UNVANI

SINIFI

Adedi

EĞİTİM DURUMU

1

Mühendis

T.H.

1

Fakültelerin Gıda Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak

ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1-            657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-            Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3-            Başka bir kamu kuruntunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4-            Aydın İli Çine İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)

5-            Görevinin gerektirdiği yazılını programlarını bilmek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1-            Başvuru dilekçesi.

2-            Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak (Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi)

3-            Nüfus cüzdan fotokopisi

4-            Yerleşim yeri belgesi

5-            Özgeçmiş

6-            Sağlık raporu

7-            Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

8-            2 adet vesikalık fotoğraf

9-            Adli sicil belgesi

10-         657 Sayılı D.M.K. ‘nun 48/A 5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyanı.

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 06/11/2017 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar Çine Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir.tÜçüncii şahıslar eliyle. Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlü sınav Tarihi: 06/11/2017 Saat 15:00

Yer: Belediye Toplantı Salonu Çiııe/AYDIN

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.