logo yeni

calisanlar2 copy

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (10-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiT.C.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı unvanı adeti ve öğrenim durumu belirtilen 9 adet kadroya tam zamanlı Teknik Personel alımı yapılacaktır.

SIRA NO

UNVANI

ADETİ

SINIFI

ÖĞRENİM DURUMU

1

Mühendis (İnşaat Mühendisi)

6

TH

Lisans Mezunu (4 yıllık)

2

Mühendis (Makine Mühendisi)

1

TH

Lisans Mezunu (4 yıllık)

3

Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)

1

TH

Lisans Mezunu (4 yıllık)

4

Şehir Plancısı

1

TH

Lisans Mezunu (4 yıllık)

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. Maddesindeki belirtilen şartları taşımak,
 2. Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumda sözleşmesi bulunmamak,
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması,
 4. 2016 yılı KPSS P3 (Lisans) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
 5. KPSS puan esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 10 katı adayın içerisinde bulunmak,
 6. Alanında 2(iki) yıl iş tecrübesi olmak(SGK) döküm belgesini ibraz etmek,
 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma devletin sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Öğrenim durum belgesi fotokopisi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Fotoğraf (2 adet)
 5. Özgeçmiş CV
 6. İkamet belgesi
 7. Sağlık raporu
 8. Alanında 2(iki) yıl iş tecrübesi olmak(SGK) döküm belgesini ibraz etmek,
 9. Erkek adaylar için Askerlik ile ilgili İlişkisi bulunmamak,
 10. KPSS ÖSYM Sınav Sonuç belgesini ibraz etmek
 11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz, göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 07.11.2017 Salı günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAV

20.11.2017 - 21.11.2017 tarihlerinde saat 10:00'da Malatya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü mülakat yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların; meslek, genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktı r.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.