logo yeni

calisanlar2 copy

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (9-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

devlet opera ve baleMersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından verilen 1 Orkestra Sanatçısı (Korno), 1 Sanatsal Yardımcı Eleman ve 3 Atölye Elemanı (1 Erkek Kostüm Gardıropçu, 1 Kunduracı, 1 Aksesuarcı) alım ilanı.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Orkestra Sanatçısı (Korno) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist) Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı ve Piyanist

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Genel Müdür ya da Yardımcısının başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından veya Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olmayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ

KORNO:

a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4'ten biri, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli)

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil !)

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar

1- Dilekçe

2- Diploma Aslı/Noter Tasdikli Örneği

3- 2 adet Fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Adli Sicil Raporu

ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

Adres: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası

Akdeniz / Mersin

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası

Akdeniz / Mersin

Tarih :27 Eylül 2017 Çarşamba Saat: 10.30

İrtibat Telefonu : (0324) 237 86 55


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Sanatsal Yardımcı Eleman alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- Sanatla ilgili alanda bilgi işlem sistemlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Sanatsal Yardımcı Elemanların seçiminde;

a) En az lise mezunu olması,

b) Genel olarak bilgisayar donanımı, yazılımı ve işletimi konularında belge sahibi olması ve iş deneyimi şartı aranır.

2) Alımı yapılacak pozisyonun özellik arz etmesi halinde Genel Müdürlük veya Müdürlüklerce ayrıca özel şartlar belirlenebilir.

Sanatsal Yardımcı Eleman Sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;

Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısının başkanlığında ve Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak başarılı olanlar ile sözleşme yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Başvuru Dilekçesi

2- Diploma Aslı/Noter Tasdikli Örneği

3- 2 adet Fotoğraf

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5- Adli Sicil Raporu

ile şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

Adres: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası

Akdeniz / Mersin

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası

Akdeniz / Mersin

Tarih :27 Eylül 2017 Çarşamba Saat: 13.00

İrtibat Telefonu : (0324) 237 86 55


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 3 Atölye Elemanı (1 Erkek Kostüm Gardıropçu, 1 Kunduracı, 1 Aksesuarcı) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- İlkokul veya İlköğretim mezunu olmak,

3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır. Ancak, orkestra düzenleyicisi, sahne makinisti gibi ibrazı mümkün olmayan alanlarda ise komisyonun belirleyeceği kriterlere göre değerlendirme de yapılabilir.

Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;

Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

Atölye Elemanlarının alımları, Sanata Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirilmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olmayanların sözleşmeleri sona erdirilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Dilekçe

2- Diploma Aslı/Noter Tasdikli Örneği

3- 2 adet Fotoğraf,

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Adli Sicil Raporu

6- Askerlik Durumunu gösterir belge

ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

Adres: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası

Akdeniz / Mersin

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Alanı Kültür Merkezi Binası

Akdeniz / Mersin

Tarih :26 Eylül 2017 Salı Saat: 10.30

İrtibat Telefonu : (0324) 237 86 55

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.