İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (9-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

devlet opera ve baleDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacım karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Koro Sanatçısı ( Alto ya da Bas ) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

  • Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
  • Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına
Çalışma Grubunda Koro Sanatçısı Uygulama Müfredatı

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Koro Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Genel Müdür ya da Yardımcısının başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından veya Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olmayanlarla sözleşme yenilenmez.

KORO SINAV ŞEKLİ

  1. Ses egzersizi
  2. Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya bir Opera aryası
  3. Komisyonca belirlenecek bir Deşifraj.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 21 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

  • Başvuru Dilekçesi
  • 2 Adet Fotoğraf,
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  • Diploma Aslı-Noter Tasdikli Örneği
  • Adli Sicil Raporu

ile şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

ADRES: İDOB Sahne Müdürlüğü, Üsküdar Eski Tekel Binası-Hacı Hesna Hatun Mah. Paşa Limanı Cad. No:66 Kuzguncuk-Üsküdar/İSTANBUL

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer: Üsküdar Tekel Binası-Hacı Hesna Hatun Mah. Paşa Limanı Cad. No:66 Kuzguncuk- Üsküdar/İSTANBUL

Tarih: 22 Eylül 2017 Cuma Saat: 14.00 İRTİBAT TELEFONLARI: 0 (216) 334 73 92