logo yeni

calisanlar2 copy

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

duzce uniDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

170901

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla Anestezi, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Merkezi ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi eğitimi almış olmak

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1-            Türk vatandaşı olmak,

2-            Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3-            Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4-            657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

İstenen Belgeler;

1-            1 adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

2-            2 adet fotoğraf

3-            Özgeçmiş

4-            Lise diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5-            2016 KPSSP94 sınav sonuç belgesi

6-            Nüfus cüzdanı fotokopisi

7-            Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8-            Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler.

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016 KPSSP94 puanı değerlendirilecek olup, puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadro için 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın başvurusu olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.