logo yeni

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

icisleriSİİRT İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

1-SINAVIN AMACI VE KAPSAMI:

  1. 1 İl Özel İdaremizi ihtiyaç duyduğu teknik branşta 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 3. Fıkrası hükümlerince aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 8 teknik personel tam zamanlı olarak istihdam edilecektir.

 

Ünvanı

Bölümü

Eğitim

Süresi

Çalışma Şekli

Sınıfı

Adedi

Makine Mühendisi

Makine Müh. Bölümü

 

Tam Zamanlı

THS

 

İnşaat Mühendisi

İnşaat Müh. Bölümü

 

Tam Zamanlı

THS

 

Harita Mühendisi

Harita Müh. Bölümü

 

Tam Zamanlı

THS

 

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

 

Tam Zamanlı

THS

 

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı Bölümü

 

Tam Zamanlı

THS

 

İnşaat Teknikeri

İnşaat Bölümü

 

Tam Zamanlı

THS

1.

  1. 2 Giriş Sınavı Sözlü Mülakat olarak yapılacaktır. Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış ifade ve temsil kabiliyeti muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin vs. mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.
  2. 3 Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılıp göreve başlatılmayacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunmayacak ve haklarında 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2-SINAV İCİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1 657 sayılı DMK' nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak

2.2 Sınav tarihinde geçerli olan, ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 Yılı kamu personeli seçme sınavının Mühedisler için KPSS P3 ve Tekniker için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2.3 Erkek adayları sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya muaf olması gerekir.

2.4 Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2.5 Başvuru tarihinden önce 6 ay süreyle kendisi veya ailesinin (Anne, Baba veya Eşi) SİİRT il Sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

2.6 Üniversitelerin "unvanı ile ilgili" bölümünden mezun olmak.(yurt dışı mezunları için YÖK denklik belgesi bulunmak)

3.BAŞVURU ŞEKLİ:

1.Adayların müracaatları 19/12/2016 Pazartesi günü başlayacak olup; 23/12/2016 cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Siirt İl Özel idaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.(posta ile edilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

4.İSTENEN BELGELER

4.1 Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 2 adet vesikalık fotoğraf

4.3 KPSS sonuç Belgesi

4.4 Yüksek Öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti(yurt dışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

4.5 İkametgah belgesi veya Nüfus Dairesinden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi

4.6 Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığına son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı

4.7 Kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenilecektir.

4.8 Erkek adaylar için Askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti ve yahut askerlik ile ilişiği olmadığına belge.( tecil vs.)

4.9 İş talep formu(idaremiz İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek adaylarca düzenlenecektir)

5.SÖZLÜ SINAV ve BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1 Tarih: 04 /01/2017 Günü saat 10'da

5.2 Yer: Siirt İl Özel İdaresi toplantı salonu

5.3 Sözlü/Mülakatta komisyon başkan ve üyeleri 100( Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.Mühendisler için Kpss P3 puanı ve Tekniker için KPSS P93 puanının % 50' si ve sözlü sınavın da % 50'si toplanmak üzere oluşacak puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan aday sınavı kazanmış sayılacaktır.

5.4 Sözlü mülakat sınavında başarılı olabilmek için 70 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak olup 1 den fazla başarılı aday bulunması halinde puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.

5.4 Sözlü sınav sonuçları bilahare ilan panosunda ve İl Özel İdare internet sitesinde yayımlanacaktır.

5.5 19-23/12/2016 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuru şartlarına haiz olup olmadıklarının tespiti için 26-30/12/2016 tarihleri arasında sınav kurulu tarafından değerlendirme yapılacaktır.

5.5 Her bir unvan için asil aday kadar yedek aday belirlenecek olup; göreve başladıktan 3 ay süre zarfında göreve başlamayan veya göreve başlasa dahil başlangıçta belirtilen müracaat şartlarını taşımadığı tespit edilenin yerine yedek aday çağrılacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.