logo yeni

PALANDÖKEN BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (9-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

erzurum palandokenTC PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı unvanı adeti ve öğrenim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Avukat Personel alımı yapılacaktır.

SIRA NO

UNVANI

ADETİ

SINIFI

ÖĞRENİM DURUMU

1

Avukat

1

Av.H

Hukuk Fakültesi

SINAV GİRİŞ TARİHİ

Sözlü Mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi 12.10.2016 saat 14.00 Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, kavrayış ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların başvuru işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınavı sonucunu kazananlar Belediyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesindeki belirtilen şartları taşımak

2- Hukuk Fakültesi Mezunu olmak, başka bir kurumda sözleşmesi bulunmamak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma devletin sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 06.10.2016 - 11.10.2016 tarihleri arasın saat 17.00 kadar Palandöken Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ

2- Öğreanim durumu belgesi

3- Nüfuscuzdan fotokopisi

4- fotoğraf (2) adet

5- Öz geçmiş

6- İkametgah belgesi

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.