logo yeni

KARPUZLU BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (8-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiT.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı,

adedi ve öğrenim durumu belirtilen 1 adet teknik personel alımı yapılacaktır.

Sıra

No.

Unvan

Adedi

Cinsiyet

Eğitim Durumu

1

Teknik Ressam

1

Erkek

2 Yıllık Yüksekokulların Teknik Ressamlık Bölümü Mezunu olmalıdır.

SINAV GİRİŞ TARİHİ:

* işe alım Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

* Sözlü sınav tarihi 17.08.2016 günü saat 11:00' de Belediyemiz toplantı salonunda yapılacaktır.

* Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir bak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgiii hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

¦ Sözlü sınav sonucunu kazanan Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4S. Maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

* 2 Yıllık Yüksekokulların Teknik Ressamlık bolümü mezunu olmalıdır.

¦ Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

* Taksirli suçlar ve aşağıda sayıfan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis ve 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet: kırıcı suçtan veya İstimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SEKLİ:

* Başvurular 02.08,2016 tarihinde başlayacak olup, 15.OB.2016 Tarihi saat 17.00'a kadar bizzat Karpuzlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

* internet ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

* Başvuru dilekçesi

* Öğrenim durum belgesi fotokopisi

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Fotoğraf (2 adet)

* Özgeçmiş CV.

* ikamet belgesı(Karpuzlu ilçe sınırları içerisinde ikamet etme şartı vardır.)

* Sağlık raporu

* Adli Sicil Belgesi

{İSTENİLEN BELGELER ŞEFFAF DOSYA İÇERİSİNDE, SIRALI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR.)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.