logo yeni

ERDEK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (8-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

balikesir erdekERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 (bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÜNVANI

ADETİ

SINIFI

EĞİTİM DURUMU

EKONOMİST

1

TM

Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ekonomi,iktisat, maliye veya bar kacılık-finans bölümlerinden mezun olmak

Giriş Sınavı ve Tariiıi i

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi: 09/08/2016 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adaylarm mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir fak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartlan :

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48:.Maddesinde belirtilen şartlar

2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Ülkemizin sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Başvuru Sekli:

Adayların 02/08/2016-08/08/2016 tarihleri arasında saat t7:00'e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri geı ekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi. -

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Fonnu(Form kınalından temin edilecektir.)

4- Sağlık Raporu(Heyet)

5- 6 Adet vesikalık resim.

6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7- Adli Sicil Belgesi

8- İkametgah Belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : (19/011/2016)

Saat : 14:: 00

Erdek Belediye Meclis Salonu

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.