logo yeni

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (5-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

dicle uniDİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabii 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2014 KPSS (B) grubu KPSS P3 puan sırası esas alınmak kaydıyla yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonda 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı Bilgi www.dicle.edu.tr.

UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA
HEMŞİRE 5 İlgili alan lisans mezunu ve bir üniversite hastanesinde en az 2 yıllık deneyimi olmak

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Kanun’un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur).

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Başvuru Tarihi : 12.05.2016

Son Başvuru Tarihi : 26.05.2016 ( Mesai bitimine kadar )

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi

2- 1 Adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılmak üzere)

3- Öz geçmiş

4- Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (*)

5- Nüfus Cüzdanı örneği

6- 2014 KPSS sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

(*) İlgili belgenin aslını ve fotokopisini getirmek koşuluyla, Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilir.

Müracaatlar şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup posta yolu ile yapılacaklar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Yerleştirme sonuçları müracaatların bittiği tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

2- Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

NOT : Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.