logo yeni

KOCAÖZ BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (4-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiT.C.

AFYONKARAHİSAR İLİ

KOCAÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49"uncu maddesi uyarınca aşağıda Unvanı,adedi,sınıfı ve eğitim durumu belirtilen l(Bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

TABLO-I

SIRA NO

ÜNVANI

ADET

SINIFI

EĞİTİM

DURUMU

1

Harita

Teknikeri

1

T.H

Önlisans

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A. GENEL ŞARTLAR

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Mtiracaat tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- Atanacağı pozisyon itibari ile Tablo 1 'de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

4- Kanuı haklarından mahrum bulunmamak.

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6- Askerlik durumu itibari ile;

a) Askerlik ile ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- 2014 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almak.

2- En az B sınıfı ehliyeti bulunmak.

3- NetCAD-AutoCAD programlarını kullanmasını bilen.

4- Microsoft Office ve Excel programını kullanabilmek.

5- Mesleğinde en az 3, en fazla 5 yıl deneyimli olması.

6- Her türlü arazi ve iklim şartlarında çalışacağını kabul ve taahhüt etmek.

7- Afyonkarahisar İli sınırları dahilinde ikamet eden adaylar öncelikli tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların 18.04.2016 - 22.04.2016 tarihleri arasında saat 17:Ü0'a kadar Dilekçe, Özgeçmiş(CV), İkametgah belgesi, Diploma Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ehliyet ve KPSS Sonuç Belgesi ile birlikte Afyonkarahisar İli Kocaöz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ve E-Posta ile yaydan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

0^7

Müracaatlar 25.04.2016 tarihinde değerlendirmeye tabi tutulacak olup, komisyon tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde mülakat(sözlü) sınavına çağırılacak adaylar tespit edilecektir.

Mülakata çağırılacak adaylar Belediye Başkanlığımıza ait www.kocaoz.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan , tebliğ, niteliğinde kabul edilecek olup, ilgillere ayrıca yazılı yada sözlü tebligat yapılmayacaktır. Mülakat (sözlü) sınavı (NetCAD-AutoCAD programlarını. Microsoft Office ve Excel programım kullanabildiğini uygulamalı sınav yapılacaktır.) 27.04.2016 tarihinde saat 10:00'da Afyonkarahisar İli Kocaöz Belediye Başkalığı hizmet binasında yapılacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı kazanan adayların ismi 28.04.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza ait (www.kocaoz.bel.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

SÖZLEŞME YAPILACAK ADYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Adli ve Sicil Kaydı Belgesi

2- Sağlık Raporu (Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)

3- Askerli yaptığına ve tescilli ' ' muaf ' olduğuna dair belge

4- 2 Adet vesikalık fotoğraf

5- İkametgah Belgesi

6- Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Örneği

7- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

8- KPSS Sonuç Belgesi

9- Ehliye Belgesi

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV ADRESİ, İLETİŞİM NUMARASI:

Adres : Kocaöz Beldesi Fatih Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:6/l ÇOBANLAR/AFYONKARAHİSAR İletişim Tel: 0272 263 42 36

İbrahim NAL Kocaöz Belediye Başkanı

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.