logo yeni

MANAVGAT BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

antalya manavgatANTALYA / MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi hükümlerine göre aşağıda sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim dununu belirtilen 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

sınıfı

ÜNVANI

ADEDİ

ÖĞRENİM DURUMU

T.H.

İnşaat Mühendisi

1

Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümü nden mezun olmak

BAŞVURU ŞARTLARI:

1.657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak.

3. Başka bir kurumda sözleşmek olarak çalışıyor olmamak.

4- Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak (Erkek adaylar için).

5- Antalya İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

3. Yerleşim yeri belgesi.

4. Özgeçmişini anlatan CV.

5. Sağlık raporu.

6. Askerlik ile ilgili ilişiği olmadığına dair Belgesi (Erkek adaylar için)

7.657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48/A-5'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyan.

8. Adli sicil belgesi.

9. Vesikalık fotoğraf (2 Adet).

(Adayların başvuru veya atama işlenilen için istenen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU:

Yukanda belirtilen şartlan taşıyan adaşlar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte en geç 17.02.2016 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar. Manavgat Belediyesi İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Üçüncü şahıs eliyle, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV VE ŞARTLARI:

Sınava girecek Adaylar. Manavgat Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 18.02.2016 Perşembe günü saat 14:00' da yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınavda 100 üzerinden 70 puanı geçen adaylar arasından en yüksek puan alanlar (alınacak kişi sayısı kadar) başarılı sayıılacaktır. Puanların eşit olması dunummda kazanan adaylar yapılacak mülakat sonucunda belirlenecektir. Sınav sonuç ilan 19.02.2016 Cuma günü Belediyemızin (wvwv.manavgat.bel.tr.) Web adresinden yayınlanacaktır.

Şükrü SÖZEN

Belediye Başkanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.