logo yeni

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

disisleriT.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu, 12 Şubat 2016

Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Türkçe ve İngilizce dillerine çok iyi derecede hâkim olmak (ayrıca Hollandaca bilgisi tercih nedenidir),

9. Bilgisayar kullanmak.

II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten imzalı başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü),

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”)

6. Erkek adaylar için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

"Postaylabaşvurularda,asıllarıyazılısınavöncesindeibrazedilmekkaydıyla3,4,5ve6.sıradakibelgelerinonaylıfotokopilerigönderilebilir."

III)SINAVLAR :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a)Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavı16Mart2016Çarşambagünüsaat10:00’deRotterdam Başkonsolosluğunda yapılacaktır. Sınava katılacak adayların sınav günü saat 9.30’da Başkonsolosluk binasında hazır bulunmaları beklenmektedir.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat), İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat), Türkçe kompozisyon (1 saat). Matematik (1 saat),

b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar,23Mart2016ÇarşambagünüBaşkonsolosluğumuzdasaat10:00’dayapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

SözlüSınavKonuları:Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılapTarihi,

UygulamalıSınavKonuları:Bilgisayar kullanımı ve yazım becerisi.

IV)BAŞVURU TARİHİ :

Adayların Başkonsolosluğumuzdan veya Başkonsolosluğumuzun web sayfasından (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr/)temin edecekleri başvuru formuylaengeç29Şubat2016Pazartesigünüsaat17:00’yekadar istenen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuz Westblaak 2 3012 KK Rotterdam adresine şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.) Başvuru belgelerinde eksik olan adaylar, sınava kabul edilmeyeceklerdir.

V)SINAV YERİ:

YazılıSınav:T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2 3012 KK Rotterdam

SözlüveUygulamalıSınav:T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2 3012 KK Rotterdam

Tel : 00 31 (0)10-201 20 28
Fax : 00 31 (0)10-201 20 50
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.