logo yeni

İTÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ituİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak Sözleşmeli Personel pozisyonunda 1 adet Mühendis alınacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezun olup, Yapı ve Deprem Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

e) 2014 KPSS sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünde sonuç belgesi ibraz etmek

2- ÖZEL ŞARTLAR

1- Sayısal analiz, deney planlaması, deneysel çalışma sonuçlarının işlenmesi ve yorumlanması konularında tecrübeli olmak.

2- MTS hidrolik deney sisteminin operasyonu konusunda sertifikası olmak.

3- DARTEC hidrolik deney sisteminin operasyonu konusunda sertifikası olmak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

a) Başvuru Formu

b) Lisans ve Yüksek Lisans diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

c) Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı

e) KPSS belgesi,

f) Sertifikalar,

g) Özgeçmiş,

Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak istenen ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Maslak-İSTANBUL adresine yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- YERLEŞTİRME ve ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

a) Aranılan şartlan taşıyan aday KPSSP3 puan türüne göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak olup, 15 gün içerisinde hazırlaması gereken evrakları İTÜ Personel Daire Başkanlığına teslim edecek ve sözleşmesini imzalayacaktır.

b) Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadroya yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5- ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)

b) KPSS sonuç belgesi.

c) Erkekler için; Askerlik belgesi(Terhis, Tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini yapmasına engel olabilecek doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı,

6- DİĞER HUSUSLAR

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde http://pdb.itu.edu.tr/ internet adresinden başvuru formunu doldurarak şahsen ve posta ile yapılan müracaatları kabul edilecektir.

Hatalı, eksik veya yanlış beyanda bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru tarihi bitiminden sonra http://pdb.itu.edu.tr/ adresinden asıl ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde yerleştirilen adayların, evraklarının kontrolü ve sözleşme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili belgeleri hazırlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.