logo yeni

BEYDAĞ BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (9-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

izmir beydagBEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu belirtilen tam zamanlı sözleşmeli 1 personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli Çalışacağı Unvan Sınıfı İstihdam Edilecek Personel Sayısı Eğitim Durumu Cinsiyeti
Tekniker T.H.S 1 Adet Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümü Mezunu (2 Yıllık) E

Giriş Sınavı: Sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır..

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-            Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3-            Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4-            Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5-            Netcad Sertifikasına sahip olmak.

6-            İzmir İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 21.09.2015 tarihi saat 17:00’ ye kadar Beydağ Belediye Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1-            Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2-            Nüfus cüzdan fotokopisi.

3-            Yerleşim yeri belgesi.

4-            Özgeçmişi anlatan CV.

5-            Sağlık raporu.

6-            2 Adet vesikalık fotoğraf.

İlyas DEĞİRMENCİ

Beydağ Belediye Başkan V.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Beydağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ve özgeçmişleri (CV) ile müracaat edebilirler.

Sözlü Mülakat

Sözlü mülakat Sınav Tarihi : 22.09.2015

Saat : 10:30

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.