logo yeni

GÖYNÜK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (9-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

bolu goynukBOLU İLİ /GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KISMİ ZAMANLI

SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a)5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, unvanı, adedi cinsiyeti, öğrenim durumu belirtilen 1 adet kısmı zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

 

 

Sözleşmeli Çalışılacak Unvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyeti
Veteriner Hekim S.H. 1 Veterinerlik Fakültesi Mezunu Erkek

1- )Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

2- )Sözlü Sınav Tarihi-Yeri :08/07/20l5 günü saat 11:00 , Belediye Başkanlık Makam odasındadır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemler, için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlar, geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 ayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI: 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Göynük İlçesi Sınırlarında ikamet ediyor olmak.

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6- Herhangi bir Sosyal güvenlik Kurumundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak.

BAŞVURU SEKLİ: Adayların 03/09/2015 - 07/09/2015 tarihleri arasında 16:00 ye kadar Göynük Belediyesi Yaz.

İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

• BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

• 1-Başvuru dilekçesi

• 2-Öğrenim durum belgesi fotokopisi

• 3-Nüfus cüzdan fotokopisi

• 4-Sağlık raporu

• 5-2 adet Fotoğraf

• 6-Özgeçmiş CV.

• 7-İkamet belgesi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.