logo yeni

KİRAZ BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (8-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

izmir kirazT.C.

KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, belirtilen 1’er adet tam zamanlı sözleşmeli personel alıntı yapılacaktır.

 

 

Sıra

No

Sözleşmeli

Çalışacağı

Unvan

Aranan Şartlar

İstihdam

Edilecek

Personel

Sayısı

Eğitim Durumu Cinsiyeti
1 Mimar

♦Mesleğinde en az 5 yıl deneyimli olması, tercihen Belediyelerin Fen işleri veya İmar ve Şehircilik Birimlerinde görev yapmış olması.

♦İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar konusunda bilgisi olan

*AutoCAD, Ms Office Programlarını iyi derecede kullanabilen

♦Tercihen B Sınıfı sürücü belgesi bulunan ve olarak araç kullanabilen

1 Adet Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak ( Lisans) -

Sıra

No

Sözleşmeli

Çalışacağı

Unvan

Aranan Şartlar

İstihdam

Edilecek

Personel

Sayısı

Eğitim Durumu Cinsiyeti
1

İnşaat

Mühendisi

Bilgisayar Sertifikası olmak (Windows-word-excel) 1 Adet Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ( Lisans) K

Sıra

No

Sözleşmeli

Çalışacağı

Unvan

Aranan Şartlar

İstihdam

Edilecek

Personel

Sayısı

Eğitim Durumu Cinsiyeti
1 Programcı Bilgisayar Sertifikası olmak (Windows-word-excel) 1 Adet Üniversitelerin Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinden mezun olmak (Önlisans) K
  1. Giriş Sınavı: Sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü Sınav tarihleri müracaat eden adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü sınavda Adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2.Üniversitenin ‘Unvan ile ilgili’ bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5.İzmir İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 24.08.2015- 28.08.2015 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Kiraz Belediye Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, (posta ve e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

  1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  3. Yerleşim yeri belgesi.
  4. Özgeçmişi anlatan Cv.
  5. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge.
  6. Adli Sicil Belgesi.

Saliha ŞENGÜL Belediye Başkanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.