logo yeni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (7-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

hacettepe unvHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.(60 Hemşire pozisyonu için ücretler özel Bütçeden, 30 Hemşire ve diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır)

 

 

 

KOD

NO

UNVANI

KADRO

SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

1

Uzman Tabip

1

KPSS şartı aranmamaktadır.

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak Burun Boğaz Hastalıktan Uzmanı olmak.

2

Hemşire

90(60+30)

KPSSP3

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

3

Eczacı

2

KPSS şartı aranmamaktadır.

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

4

Sağlık Teknikeri

3

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme(Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.(Kardiyoloji, Katater Ünitesinde görev yapmak üzere)

5

Sağlık Teknikeri

2

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Labaratuvar Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Patoloji ve Otopsi Hizmetlerinde görev yapmak üzere)

6

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Çocuk Nöroloji Bilim Dalında görev yapmak üzere)

7

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar 2 yıllık önlisans mezunu olmak (Onkoloji Hastanesinde görev yapmak üzere)

8

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar 2 yıllık önlisans mezunu olmak. (Kan Merkezinde görev yapmak üzere)

9

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane ve/veya Cerrahi Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Oran Hastanesinde görev yapmak üzere).

10

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane ve/veya Cerrahi Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Beytepe Gün Hastanesinde görev yapmak üzere).

11

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak ve Girişimsel Radyoloji Bölümünde çalışmak üzere.

12

Mühendis

1

KPSSP3

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak (doğalgaz iç tesisat konusunda yeterlilik belgesi almış olmak).

13

Mühendis

1

KPSSP3

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak (asansör denetleme ve kontrol yetki belgesine sahip olmak).

14

Psikolog

1

KPSSP3

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkanlmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak (Eczacı ve Uzman Tabip pozisyonları için yaş sının aranmamaktadır.)

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ , ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) Lisans mezunlan için 2014 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için KPSSP93, (üst öğrenimi bitirip alt öğrenime başvuracak adaylann KPSSP3) puan türlerine bakılacaktır. Adaylann başvurulannı C Katı İnsan Kaynakları Koordinatöıiüğü'ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeteriidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde safisen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adaylann posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylann müracaatlanna işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayınlanacaktır.

(5) Başarılı adayların listesi, ise başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(6) Uzman Tabip ve Eczacı unvanı için, KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday sayısının alım yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen pozisyona alınacak Uzman Tabip ve Ezacı adayı mülakat sınavı yoluyla belirlenecektir.Uzman Tabip ve Eczacı unvanına başvurarak değerlendirmeye alınan adaylar için yapılacak mülakat yeri ve zamanı; sonuçlann açıklandığı tarihte Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.