logo yeni

GÖYNÜK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (6-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

bolu goynukBOLU İLİ /GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a)5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi gereğince, boş bulunan, aşağıda, sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

 

 

Sıra

No

Sözleşmeli Çalışılacak Unvanı Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyeti
I-

Tekniker(İnşaat Teknikeri)

T.H. 1 Meslek Yüksekokul İnşaat bölümü

Erkek

 

1- )Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

2- )Sözlü Sınav Tarihi-Yeri :01/07/2015 günü saat 11:00, Belediye Başkanlık Makam odasındadır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti. davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup, konusunda faaliyette bulunup en az 7 yıllık deneyimi olmak.

3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Göynük İlçesi Sınırlarında ikamet ediyor olmak.

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya İstimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6- Herhangi bir Sosyal güvenlik Kurumundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak.

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 26/06/2015 - 30/06/2014 tarihleri arasında 16:00 ye kadar Göynük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi

2-Öğrenim durum belgesi fotokopisi

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Sağ!ık raporu

5-2 adet Fotoğraf

6-Öz geçmiş CV.

7-İkamet belgesi.

Şehit Mehmet Diri İş Hanı Kat: 3 Göynük BOLU Tel: 0374 451 62 65 Fax: 0374 451 24 54 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.bolugoynuk.beL.tr

444 66 14

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.