logo yeni

YALVAÇ BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5-2015

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

isparta yalvacYALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı 6 adet Tam zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

S. NO

UNVANI

SINIFI

ADET

EĞİTİM DURUMU

1

İnşaat Mühendisi

TH

1

Fakültelerin (4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

2

Makine Mühendisi

TH

1

Fakültelerin (4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

o

J

Ekonomist

TH

1

Fakültelerin (4 Yıllık) İşletme veya iktisat Bölümü mezunu olmak

4

Şehir Plancısı

TH

1

Fakültelerin (4 Yıllık) Şehir plancısı (Şehir ve Bölge Planlama) Bölümünden mezun olmak

5

Kameraman

GİHS

1

İletişim fakültesi (4 Yıllık) Gazetecilik bölümü mezunu olmak

6

Bilgisayar Teknikeri

 

1

Meslek Yüksekokulu ( 2 Yıllık) Bilgisayar Donanımı Programı bölümü mezunu olmak.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi olmamak.

3)Taksirli suçlar ve aşağıda say ilan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devleıin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1)Başvuru Dilekçesi

2)Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti

3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4)İkametgah Belgesi

5)Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden)

6)Adli Sicil Belgesi

7)Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

8)Özgeçmiş

9)2 adet Vesikalık Fotoğraf

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ

1)Yukarıda Belirlilen şanları taşıyan Adayların istenilen belgeler ile birlikte 05/06/2015 Cuma günü saat:17.00'ye kadar Yalvaç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri

Müdürlüğüne Şahsen müracaat edeceklerdir. (Faks, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabııl edilmeyecektir.)

2)Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV

1)Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.(Sözlü sınav Tarihi:10/06/2015 Çarşamba günü saat: 14:00 Yalvaç Belediye Meclis Salonu)

2) Sözlü sınavda adayların; Mesleki Bilgisi. Genel Kültür. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Temsil kabiliyeti gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.