logo yeni

YOZGAT İLİ ŞEFAATLİ BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yozgat sefaatliYOZGAT İLİ ŞEFAATLİ BELEDİYESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı , unvanı , adedi , cinsiyeti . öğrenim durumunu belirten 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

 

 

 

Sıra

No.

Sözleşmeli çalışacak unvan Sınıfı Adedi

Öğrenim

durumu

1 Mühendis( İnşaat) T.H.S 1

İnşaat

Mühendisliği

1- Giriş Sınav Şekli : Sözlü mülakat olarak tek aşama yapılacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi - yeri : 20.05.2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Belediye

Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki , genel kültür , yetenek , kavrayış , ifade ve kabiliyeti , davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelere gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz, Göreve başlatılsalar bile iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve hakkında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması.

3. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , ağır hapis, veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı, işlenen suçlara ,zimmet , ihtilas , irtikap , rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma , yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal. Güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almamak vc başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ : Adayların 15.05.2015 cuma -18.05.2015 pazartesi günü Şefaatli Belediye si Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Öğrenim durum belgesi fotokopisi

3- Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Adli sicil kaydı

5- Yerleşim yeri belgesi

6- KPSS P3 puanı 70 ve üzeri puan

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.