logo yeni

calisanlar2 copy

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MÜŞAVİR ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

bilim sanayi tekT.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK

PERSONEL İÇİN YAPILACAK MESLEKİ YETERLİLİK SINAV İLANI

1.GENEL ESASLAR

Bakanlığımızın Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için, 28/07/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

2.BAŞVURACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

2.1.Genel Şartlar

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b)En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

c)Yabancı dil bilmek,

d)Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmak,

e)Kamuda en az 3 (üç) yıl görev yapmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını almış olmak,

f)Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

2.2.Yabancı Dil Şartı

2.2.1.Öncelik Almanca olmak üzere İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (yetmiş) puan alınması veya buna denk kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekmektedir. 09/02/2012 tarihinden itibaren alınan yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesi kabul edilecektir.

2.2.2.Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlarda yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesine sahip olma şartı aranmaz.

3.BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

3.1.Duyuruda belirlenen şartları taşıyan adaylarca yapılacak başvurular, 09/02/2015 günü saat 23.59'a kadar Bakanlık internet sitesinde(www.sanayi.gov.tr)veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Bilim ve Teknoloji Müşavirliği Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) ve geçerli yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3.2.İlanda belirtilen şartları taşımayanların başvuruları ile Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Bilim ve Teknoloji Müşavirliği Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.3.Mesleki Yeterlilik Sınavının yeri, tarihi ve şekli ile başvurusu kabul edilenlerin listesi son başvuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecektir.

4.MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi hükmü gereğince başvuru sayısının 100'ü (yüz) aşması halinde; yazılı ve sözlü olarak, aşmaması halinde sadece sözlü olarak gerçekleştirilecektir.

5.SINAV KONULARI

Sınav türleri, konuları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sınav Konu Başlıkları

Ağırlık Katsayıları

Yazılı (%)

Sözlü(%)

a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanında Türk - Alman ilişkileri

25

20

b)Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanı ile İnovasyon politikaları

25

20

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev ve faaliyetleri

25

20

ç) Genel Kültür

10

10

d) Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar

15

15

e) a, b, c, ç ve d maddelerinde belirtilen konularda öncelikli olmak üzere Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinde 5 (beş) dakikalık anlatım.

0

15

6.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1.Sınava başvuran aday sayısının 100'den (yüz) az olması durumunda, mesleki yeterlilik sınavı sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayların sınav konuları ile birlikte atanacakları görevin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

6.2.Sınava başvuran aday sayısının 100'den (yüz) fazla olması halinde ise, mesleki yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

6.3.Sözlü sınavda komisyon üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın başarı puanını oluşturmaktadır. Başarı puanı en yüksek puan alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda 1 (bir) asil aday belirlenecektir.

7.SINAV SONUCUNUN İLANI

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinde duyurulacaktır. Adaylara,ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. Sınavla ilgili olarak; (0312) 201 57 08 (0312) 201 57 16

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.